0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Rotalama – Routing Nedir? Ne demektir?

0

Rotalama – Routing Nedir? Ne Demektir?

Rotalama – Routing Nedir? Ne Demektir?, Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve güzergâh ile yapılacağının belirlenmesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Rotalama – Routing nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve güzergâh ile yapılacağının belirlenmesi.

Rotalama – Routing sözlük anlamı Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve güzergâh ile yapılacağının belirlenmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İntranet Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

Kapasite Planlama – Capacity Planning Lojistik ve tedârik zinciri gereksinimlerini doğru zaman ve yerde karşılamak üzere gerekli kaynakların temini.

Yük Sağlamlaştırma – Lashing Taşıt veya konteyner içine konan yüklerin taşıma sırasında oluşabilecek dinamik hareketlere karşı sabitlenmesi.

İkili Kiriş – Beams İki ayak arasında, paletli yükleri taşıyan yatay çift kirişli yapı (Kiriş uzunlukları, yükün özelliğine (boyut ve ağırlık) göre, genellikle 1,2 – 4 m. arasında değişir.)

Tahmin Dönemi – Forecast Cycle Tahminin kapsadığı zaman aralığı. Ardışık iki tahmin çalışması arasındaki süre.

Evrensel Ürün Kodu – Universal Product Code (UPC) 12 karakterden oluşan, Perakende satış sektörü tarafından kullanılan standart bir barkod sistemi (Üretici, ürünler, tanımlar)

Felaket Önleme Planı – Disaster Recovery Planning Programlar, aygıtlar ve verilerin, önemli hasar ve kayba uğrama olasılığına karşı alınan önlem plânı.

İşbirliği – Alignment Tedarik zincirindeki tüm tarafları, daha iyi zincir performansı için teşvik edebilmek, cesaretlendirmek, ve özendirmek.

Filo Yönetimi – Fleet Management Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

İade İşlemleri Maliyeti – Return Processing Cost Onarım, yenileme, fazlalık, eskime, yaşam süresinin dolması, sorunların teşhisi, ürünlerin değiştirilmesi, ekolojik etmenler gibi nedenlerden dolayı oluşan iade işlemlerinin mâliyeti (Bu mâliyet, iade sipâriş yönetimi, iade taşımaları, geri kazanım, finans, bilgi – işlem, imhâ ve garanti mâliyetlerini kapsar.)

Acil Stok – Emergency Stock Planlanmamış, âcil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.