0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Sağlık Sertifikası – Sanitary Certificate Nedir? Ne demektir?

0

Sağlık Sertifikası – Sanitary Certificate Nedir? Ne Demektir?

Sağlık Sertifikası – Sanitary Certificate Nedir? Ne Demektir?, Gıda taşımalarında sıklıkla kullanılan ve taşınan malın hijyenik koşullarda olduğunu belgeleyen bir doküman.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Sağlık Sertifikası – Sanitary Certificate nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Gıda taşımalarında sıklıkla kullanılan ve taşınan malın hijyenik koşullarda olduğunu belgeleyen bir doküman.

Sağlık Sertifikası – Sanitary Certificate sözlük anlamı Gıda taşımalarında sıklıkla kullanılan ve taşınan malın hijyenik koşullarda olduğunu belgeleyen bir doküman.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

First Expiry First Out (FEFO) – Yaşlı Mal Önce Çıkar Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kural.

İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency Yüklerde yerleştirme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, yükün yüksekliğinin, yükün konulacağı yerdeki kullanılabilir yüksekliğe oranı.

Yarı Römork – Semi Trailer Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, tekerleklerin yanısıra bir destek araç yardımıyla park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı (Türkiye?de yanlış olarak römork yerine dorse sözcüğü kullanılmaktadır. Yaygın olarak yapılan bu yanlış kullanımın nedeni, bu sözcüğe esas teşkil eden DORSEY?in, ülkemize ithal edilen ilk yarı römorka ait marka olmasıdır.)

Kalite Güvence – Quality Assurance Ürün ve/veya hizmetlerin, kalite konusunda öngörülen gerekleri yerine getirmesinde yeterli düzeyde güveni sağlamak üzere uygulanana plânlı ve sistematik etkinlikler bütünü (Bu çerçevede dokümantasyon, eğitim ve denetim faaliyetleri sürekli olarak gerçekleştirilir)

Hareketli Kasa – Swap Body Konteynerler gibi taşınan, ancak boyutları itibariyle farklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılan römork ve vagon şasilerine bağlanabilen metal yük kasası.

Dead Weight Cargo Capacity (DWCC) Gemilerin yaz dönemi yükleme çizgisine kadar tümüyle yüklendiğinde taşıyabilecekleri yükün ağırlığı.

Deray – Derail Demiryolunda raydan çıkma durumu.

Çift Kat – Double – Stack Kamyon, vagon gibi taşıma araçlarının üst hacminden yararlanmak üzere çift katlı yükleme yapılması.

Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı – İnternational Standard İndustrial Classification of All Economic Activities (İSİC) Ekonomik verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve istatistiksel olarak değerlendirmek amacıyle sınıflandırmada kullanılan Birleşmiş Milletler Sistemi (Bu sınıflandırma yapısı, bölge veya ülkelere göre farklılıklar göstermektedir)

Satış İndirimli Sözleşme – Sales Rebate Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve belli bir hedef değerin aşılması durumunda, satıcının satılan her fazla ürün için alıcıya iskonto yaptığı sözleşme.

İzini Sürme – Tracing Yük, araç ve kap hareketlerinin, lojistik süreç boyunca izlediği yol ile ilgili verilerin elde edilebilmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.