Satınalma Siparişi – Purchase Order Nedir? Ne demektir?

0

Satınalma Siparişi – Purchase Order Nedir? Ne Demektir?

Satınalma Siparişi – Purchase Order Nedir? Ne Demektir?, Satınalma talebi ve bilgisinin tedârikçiye bildirildiği evrak, form veya elektronik ortamdaki mesaj.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Satınalma Siparişi – Purchase Order nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satınalma talebi ve bilgisinin tedârikçiye bildirildiği evrak, form veya elektronik ortamdaki mesaj.

Satınalma Siparişi – Purchase Order sözlük anlamı Satınalma talebi ve bilgisinin tedârikçiye bildirildiği evrak, form veya elektronik ortamdaki mesaj.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ölçek Ekonomisi – Economy of Scale Yüklemenin miktarı arttıkça birim başına düşen mâliyetin düşeceğinin ifâdesi.

Yer Hizmetleri – Ground Handling Groundside Operations Havalanlarında uçakların uçuşa yönelik hizmetleri dışında kalan hizmetleri.

Elde Bulundurmama – Out of Stock,Stock – out Talep olmasına rağmen, satış veya teslîmat için belli bir noktada yeterince stok olmamasından kaynaklanan sorun.

Yüksek Konteyner – Highcube Container Dış yüksekliği yaklaşık 2,9 m olan konteyner.

RO – LA Taşımacılığı – Rolling Road (ROllende LAndstrasse) (RO – LA) Transportation Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının vagonlara bindirilerek uzun mesafenin demiryolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals Acenta kullanımında gereksinimlerii karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren teklifler isteme.

Reasürans – Reinsurance Sigorta şirketlerinin, teminat verdikleri risklerin, anlaşma yoluyla önceden belirlenmiş bir kısmını, prim karşılığında başka sigorta şirketlerine devretme işlemi (yeniden sigorta)

Deney Tasarımı – Design Of Experiments (DOE) Belirli bir amaca (genellikle kalite geliştirme) yönelik olarak, temel etmenlerin belirlenmesi, bu etmenlerden kontrol edilebilenlerin etki düzeylerini değiştirerek bir dizi deneyin gerçekleştirilmesi, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve en uygun etmen etki düzeyi kombinasyonunun belirlenmesi.

Muhabir Banka – Notification Bank Alıcının çalıştığı âmir bankanın kabul ettiği akreditifleri ilettiği ve satıcının çalıştığı banka.

Adresleme – Addressing Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemi.

Varış İhbarı – Notice of Arrival Yükün teslîmat yerine geldiğinde alıcıya yük ile ilgili bilgilerin (ürün, miktar, ağırlık, hacim vb.) iletildiği belge.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.