0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning Nedir? Ne demektir?

0

Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning Nedir? Ne Demektir?

Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning Nedir? Ne Demektir?, Müşteri hizmet düzeyi, uzaklık, satış potansiyeli, rotalama vb. karakteristiklere bakarak, bir satış ekibine tahsis edilmiş coğrafi bölge.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşteri hizmet düzeyi, uzaklık, satış potansiyeli, rotalama vb. karakteristiklere bakarak, bir satış ekibine tahsis edilmiş coğrafi bölge.

Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning sözlük anlamı Müşteri hizmet düzeyi, uzaklık, satış potansiyeli, rotalama vb. karakteristiklere bakarak, bir satış ekibine tahsis edilmiş coğrafi bölge.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Alıcı Değiştirme – Reconsignment Yükün, aynı veya farklı yöndeki alıcıya yönlendirilmesi durumu.

Çevre Dostu Paketleme – Environmentally Friendly Packaging Geri dönüşümlü konteyner veya kap, doğada çözülebilen ambalaj malzemeleri kullanımı vb. yollar ile ambalaj malzemelerinin doğaya vereceği zararın en aza indirilmesi.

Tüm Riskler Poliçesi – All Risk Policy Malın zarar görmesi ve kaybı ile ilgili tüm riskleri içeren sigorta poliçesi.

Birim Yük Modeli – Unit Load Pattern Birim yük düzenleme şekli, yöntemi, modeli.

Raf Gözü – Rack Slot Rafta bir yük veya ürünün, depolanmak amacıyla konulduğu, ayrılmış pozisyon, alan (Göz, bir veya daha fazla birim yükseklikte veya derinlikte olabilir)

Palet Havuzları – Pallet Pools Bir grup firmanın paletlerini aralarında paylaştıkları sistem.

Yasak Paletler – Forbidden Pallets Doğaya zarar verdiği için bâzı ülkeler tarafından ülkeye girişi yasaklanan paletler.

Besleyici Gemi – Feeder Vessel Genelde kapasitesi 1.000 TEU?dan az, yükü ana yükleme limanına götürmek amacıyla kullanılan küçük tonajlı gemi.

Hamüle Senedi – CIM Rail Consignment Note ; Bill of Carriage Trenle yapılan taşımacılıkta kullanılan, makbuz niteliğindeki belge (Kıymetli evrak özellğine sahip değildir)

Gümrük Tarife Kotaları – Tariff Rate Quotas Belirli bir tarife oranına kadar ithal ve ihraç edilebilecek miktarın tanımlandığı ve bu miktar dışındakilere daha farklı (yüksek) bir tarife oranının ve kuralların uygulandığı durum.

Göz – Slot Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.