0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals Nedir? Ne demektir?

0

Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals Nedir? Ne Demektir?

Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals Nedir? Ne Demektir?, Acenta kullanımında gereksinimlerii karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren teklifler isteme.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Acenta kullanımında gereksinimlerii karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren teklifler isteme.

Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals sözlük anlamı Acenta kullanımında gereksinimlerii karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren teklifler isteme.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Net Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return On Net Assests Kârın, değer kayıpları gözönüne alınıp, mal varlığına bölünmesi ile elde edilen finansal performans göstergesi.

Kapasite Gereksinim Planlaması – Capacity Requirements Planning (CRP) Üretimi gerçekleştirmek üzere, makina ve işçilik kaynak gereksinimlerini ölçme ve dengeleme süreci.

Motorlu Transpalet – Motorized Pallet Truck,Walkie,Walkie – Rider, Rider Transpaletin motorlu versiyonu (Araç yanında yürüyerek kumanda edileni ve ayakta binerek kullanılanı olmak üzere iki ayrı tiptir.)

Bağımsız Talep – Independent Demand Talebin başka bir ürünün talebine bağımlı olmadığı, tümüyle dinamik koşullar altında gerçekleşen, talep hızının net olarak belirlenemediği, tahminlere dayalı talep yapısı (Örneğin müşteri sipârişleri, yedek parça)

Rekabet Avantajı – Competitive Advantage Müşterinin sâdık kalmasını sağlamak üzere şirket tarafından yaratılan ve şirket üzerindeki rekâbet baskısını azaltan değer.

Römorkör – Tugboat Büyük gemilerin, liman alanlarında hızlı ve güvenli bir şekilde manevra yapmasına yardımcı olan motorlu deniz aracı.

Ceza – Penalty Uygunsuzluk durumunda, sözleşmede belirtilen usûller çerçevesinde ödenen miktar.

Kapaksız Konteyner Gemisi – Hatchless Container Ship Ambar kapaksız kontener gemisi.

İade İşlemleri Maliyeti – Return Processing Cost Onarım, yenileme, fazlalık, eskime, yaşam süresinin dolması, sorunların teşhisi, ürünlerin değiştirilmesi, ekolojik etmenler gibi nedenlerden dolayı oluşan iade işlemlerinin mâliyeti (Bu mâliyet, iade sipâriş yönetimi, iade taşımaları, geri kazanım, finans, bilgi – işlem, imhâ ve garanti mâliyetlerini kapsar.)

Kapalı Çevrimli MRP – Closed Loop MRP Malzeme İhtiyaç Planlamasının (MRP), üretim kapasitesi kısıtları altında gerçekleştirilmesi.

Dağıtım Kaynakları Planlaması – Distribution Resources Planning (DRP II) Dağıtım gereksinimlerini karşılamak amacıyla taşıma araçları, depolama ve yükleme – boşaltma kapasiteleri, işçilik, finansman vb. dağıtım kaynaklarının belirli kısıt ve ölçütlere göre plânlanması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.