0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Sejur Ücreti – Waiting Fee Nedir? Ne demektir?

0

Sejur Ücreti – Waiting Fee Nedir? Ne Demektir?

Sejur Ücreti – Waiting Fee Nedir? Ne Demektir?, Demiryollarında ray üzeri bekleme ücreti.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Sejur Ücreti – Waiting Fee nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Demiryollarında ray üzeri bekleme ücreti.

Sejur Ücreti – Waiting Fee sözlük anlamı Demiryollarında ray üzeri bekleme ücreti.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Elektronik Ticaret – Electronic Commerce Mal ve hizmetlerin üretimi, tanıtımı, satışı, satın alınması vb. faaliyetlerin, elektronik ortamlar üzerinde, yazılımlar kullanılarak ve gerçek zamanlı (on – line) olarak yapılması (E – ticaret olarak da bilinir. B2B ve B2C şeklinde uygulanabilmektedir.)

Ürün Stoğu – Finished Goods Inventory (FGI) Sevkiyata hazır durumda olan ürün.

Gemi İnşaatı – Shipbuilding Gemi üretimi.

Dağıtım Merkezi – Distribution Center Tedarikçi veya tedarikçilerden gelen ürünlerin; dağıtıma kadar geçen süre içinde depolama, katma değerli işlemler, elleçleme, ambalajlama ve sevkiyatının yapıldığı lojistik depolar.

Vagon Römork – Roadrailer Arka tarafında hem demir, hem lastik tekerleklere sahip olup, bunlar yer değiştirilerek hem demiryolu, hem de karayolunda kullanılabilen römork.

Antrepo – Customs Bonded Warehouse Gümrük Müsteşarlığı?nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.

İşbirliğine Dayalı Tahmin, Planlama ve İkmal – Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) Tedarik zincirinde yer alan tüm taraflar (şirketler) arasında çağdaş bilgi teknolojileri kullanarak etkin bir bilgi paylaşımı, ortak yarar sağlama ve eşgüdümlü plânlama yoluyla ürün ve bilgi akışının; müşteri taleplerindeki değişiklikleri dikkate alarak, tüm tarafların üretim, stok ve lojistik mâliyetlerini enazlamak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için verimli yönetilmesini sağlama.

Ayna Etkisi – Mirror Effecet Havayolu taşımacılığında yeni rotalar için ikili antlaşma imzalandığında oluşan etki (Yeni açılan rota üzerinde hizmet yok iken, sözkonusu iki ülkenin havayolu şirketleri aynı zamanda hizmet vermeye başlayacaktır).

Güzergah Belirleme Doğruluğu – Routing Accuracy Dağıtım işlemlerinin belirli yönetsel kurallara uygunluğu ve belirli bir kaynak kullanımı (araç, personel vb.) dahilinde yapılabilirliği.

İhale Teminatı – Bid Bond – Bid Deposit İhaledeki bir teklif sahibinin, ihâleyi kazandıktan sonra sözleşmeyi reddetmesi durumunda belirli bir miktar paranın üçüncü parti bir finansman şirketi tarafından garanti altına alındığını ve ödeneceğini belirten bir anlaşma.

Antlaşma – Agreement Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.