0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Şirketler Arası Lojistik – İnter Firm Logistics Nedir? Ne demektir?

0

Şirketler Arası Lojistik – İnter Firm Logistics Nedir? Ne Demektir?

Şirketler Arası Lojistik – İnter Firm Logistics Nedir? Ne Demektir?, Şirketler arası gerçekleştirilen lojstik faaliyetler (Örneğin tedârikçi şirket ile üretici şirket arasındaki lojistik faaliyetler)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Şirketler Arası Lojistik – İnter Firm Logistics nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Şirketler arası gerçekleştirilen lojstik faaliyetler (Örneğin tedârikçi şirket ile üretici şirket arasındaki lojistik faaliyetler)

Şirketler Arası Lojistik – İnter Firm Logistics sözlük anlamı Şirketler arası gerçekleştirilen lojstik faaliyetler (Örneğin tedârikçi şirket ile üretici şirket arasındaki lojistik faaliyetler)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İstif Sırası – Course, Tier Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

FIATA – İnternational Federation of Freight Forwarders Association (FIATA) Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu?nun kısaltması.

Akreditif – Letter of Credit (LC) Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından sözkonusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen koşullara uygun olarak ibrâzı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka taahhüdü/banka garantisi.

Elektronik Fon Transferi – Electronic Funds Transfer (EFT) Ödemelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi.

Konsinye Mallar İhraç edilmesine rağmen ithalatçı tarafından, tedarikçiye nihai satış gerçekleşmediği sürece ödeme yapılmayan mallardır. X ürünü tedarikçi tarafından ithal eden kişiye ücretsiz bir şekilde verilir, ithalatçı X ürününü sattıktan sonra tedarikçiye ödeme yapar. Satamadıklarını tekrar tedarikçiye iade eder.

Uluslararası Standartlar Örgütü – İnternational Organization for Standardization (İSO) “Tüm teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946?da Cenevre?de kurulan uluslararası örgüt.

Sabit Fiyat Sözleşmesi – Fixed – Price Contract Sözleşme dönemince firma tarafından fiyat üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı sözünün verildiği sözleşme.

Yük Ayıracı – Bulkhead 1) Bir römork veya vagon içindeki bir yükü ayıran ve dengeleyen dikey ayıraç. 2) Bir araç veya gemi içindeki yük sınırlama bölmesi.

Takım Bozma – Non kitting Monte edilmiş bir takımın, bileşenlerine veya parçalarına ayrıştırılması, demontajı.

Zonlama – Zone Logic Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Dengeli Talep – Stable Demand Yılın belli dönemlerinde değişkenlik göstermeyen talep.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.