0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Sürmeli Palet Rafı – Push Back Rack Nedir? Ne demektir?

0

Sürmeli Palet Rafı – Push Back Rack Nedir? Ne Demektir?

Sürmeli Palet Rafı – Push Back Rack Nedir? Ne Demektir?, Genellikle FIFO kuralını uygulamak üzere, arka arkaya sıralanmış bir kanal oluşturan, önceki paleti iterek çoklu palet beslemeyi sağlayan, paletin kanalın bir yönünden verildiği ve diğer yönünden alındığı raf.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Sürmeli Palet Rafı – Push Back Rack nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Genellikle FIFO kuralını uygulamak üzere, arka arkaya sıralanmış bir kanal oluşturan, önceki paleti iterek çoklu palet beslemeyi sağlayan, paletin kanalın bir yönünden verildiği ve diğer yönünden alındığı raf.

Sürmeli Palet Rafı – Push Back Rack sözlük anlamı Genellikle FIFO kuralını uygulamak üzere, arka arkaya sıralanmış bir kanal oluşturan, önceki paleti iterek çoklu palet beslemeyi sağlayan, paletin kanalın bir yönünden verildiği ve diğer yönünden alındığı raf.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Birincil Kanal Üyeleri – Primary Channel Members Tedarik zincirini yönetmek için kaynaklarını ayırmaya ve riski üstlenmeye hazır olan şirketler.

Özel Karayolu Taşıması – Private Trucking Bir şirketin, sahip olduğu malları, kendi karayolu araçlarıyla taşıması.

İade Ürün Belgesi – Return Material Authorization (RMA), Return Goods Authorization (RGA) Geri gönderilen ürünün şirketin orijinal ürünü olduğunu gösteren ve iade nedenini belirten form.

Adil Paylaşım – Fair Share Allocation Her birime gereksinimine uygun bir stok payı verilmesi.

Sürekli İkmal – Continouos Replenishment Sürekli ürün akışını ve perâkendeci stoklarında daha az ürün tutulmasını sağlamak için, tedârik zincirindeki mal ve bilgi akışının eşgüdümlenmesi.

Dar Koridor – Narrow Aisle Paletlerin raflara yüklenmesi ve boşaltılmasında yandan yüklemeli çakaların (reach truck) kullanıldığı koridor (Bu tip koridorların genişliği, 240 – 300 cm. arasında olup depo alanı kullanımı açısından daha verimlidir.)

Yanlış Teslîmat – Carrier?s Misdelivery Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.

Gerçek Değerleme – Actual Valuation Değere göre taşımacılık ücreti uygulamalarında göndericinin konşimentoda belirttiği gerçek ürün değeri.

Yükleme – Loading Sevk amacıyla malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araca güvenli bir şekilde yüklenmesi işlemi.

Envanter – İnventory İşletmedeki tüm demirbaş ve stokların fiziksel ve/veya malî listesi.

Üretim Yönetimi – Production Management/Operations Management Malzeme, işçilik, enerji, makina vb. üretim kaynakları kullanılarak, kullanıcılar için yararlı ürün ve/veya hizmetler oluşturulmasıyla ilgili yönetsel faaliyetlerin bütünü.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.