0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy Nedir? Ne demektir?

0

Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy Nedir? Ne Demektir?

Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy Nedir? Ne Demektir?, Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan bir matemetiksel değer.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan bir matemetiksel değer.

Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy sözlük anlamı Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan bir matemetiksel değer.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Adil Paylaşım – Fair Share Allocation Her birime gereksinimine uygun bir stok payı verilmesi.

Yeşil Lojistik – Green Logistics Tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ölçen ve en aza indirmeye çalışan yaklaşım.

Uluslararası Teslim Şekilleri – İncoterms Ticarî terimlerin, uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı yorumlanmasının önlenmesi ile satıcılara ve alıcılara sorumluluklarını belirtmek amacıyla, Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan uluslararası yorum kuralları.

Global Teminat – General Security Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü?ne hitâben düzenlenen teminat.

Uluslararası Taşıma – İnternational Transportation Bir ülkeden bir ülkeye doğrudan veya transit olarak; karayolu, denizyolu, demiryolu ve/veya havayoluyla yapılan her çeşit taşıma.

Dead Weight Tonnage (DWT) Bir geminin yük ve diğer ağırlıklar (yakıt, yağ, kumanya vb.) dahil, longton (1 longton = 1.016 kg) cinsinden taşıyabileceği en fazla ağırlık.

Raf Sırası – Row Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.

Kamyon Römork – Truck Trailer Bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.

Ordino – Delivery Order Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.

Trafik Dengesi – Traffic Balance Bir ticaret hattında giden ve gelen yolcu, yük veya ekipman (araç/taşıt) miktarlarının aynı olması.

Hakemlik Müessesesi – Arbitration Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan hüküm.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.