0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Tahmin Dönemi – Forecast Cycle Nedir? Ne demektir?

0

Tahmin Dönemi – Forecast Cycle Nedir? Ne Demektir?

Tahmin Dönemi – Forecast Cycle Nedir? Ne Demektir?, Tahminin kapsadığı zaman aralığı. Ardışık iki tahmin çalışması arasındaki süre.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Tahmin Dönemi – Forecast Cycle nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tahminin kapsadığı zaman aralığı. Ardışık iki tahmin çalışması arasındaki süre.

Tahmin Dönemi – Forecast Cycle sözlük anlamı Tahminin kapsadığı zaman aralığı. Ardışık iki tahmin çalışması arasındaki süre.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İlk Kademe Tedarikçi – First Tier Supplier Bir şirketin malları doğrudan tedârik ettiği kuruluş.

Deney Tasarımı – Design Of Experiments (DOE) Belirli bir amaca (genellikle kalite geliştirme) yönelik olarak, temel etmenlerin belirlenmesi, bu etmenlerden kontrol edilebilenlerin etki düzeylerini değiştirerek bir dizi deneyin gerçekleştirilmesi, sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve en uygun etmen etki düzeyi kombinasyonunun belirlenmesi.

Kabul Belgesi – Acceptance Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Dağıtım Gereksinimlerinin Planlaması – Distribution Requriments Planning (DRP) Dağıtım ağı içinde hangi ürüne, ne zaman, ne kadar ve nerede gereksinim duyulacağının ve bu gereksinimin nasıl karşılanacağının plânlanması.

Özel Antrepo – Fictive Bonded Warehouse Bir firmanın salt kendine ait gümrüklü malları depoladığı antrepo tipi.

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) – Economic Order Quantity (EOQ) Sipariş ve stok maliyeti toplamını enküçükleyecek şekilde tedarikçiye verilen sipariş miktarı.

Doğrudan Kanal – Direct Channel Şirketin, kendi satış elemanlarının, müşterilerine aracısız, doğrudan ürün/hizmet satışı yapması.

Zararlı Madde – Hazardous Material Depolama ve taşıma sırasında sağlık, güvenlik ve hasar açısından risk doğurabilecek madde.

Deniz Ticareti – Seaborne Trade, Maritime Trade, Seaborne Commerce Denizyoluyla yapılan ticaret.

FIATA – İnternational Federation of Freight Forwarders Association (FIATA) Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu?nun kısaltması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.