Takdiri Ücret – Arbitrary Nedir? Ne demektir?

0

Takdiri Ücret – Arbitrary Nedir? Ne Demektir?

Takdiri Ücret – Arbitrary Nedir? Ne Demektir?, Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Takdiri Ücret – Arbitrary nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf.

Takdiri Ücret – Arbitrary sözlük anlamı Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ambalaj Malzemesi – Packaging Material Ürünü koruyan, pazarlama amacıyla kullanılabilen ve ürünün içine konulduğu malzeme.

Sürmeli Palet Rafı – Push Back Rack Genellikle FIFO kuralını uygulamak üzere, arka arkaya sıralanmış bir kanal oluşturan, önceki paleti iterek çoklu palet beslemeyi sağlayan, paletin kanalın bir yönünden verildiği ve diğer yönünden alındığı raf.

El Arabası – Hand Truck Hafif yükleri, depolarda kısa mesafeler boyunca taşımak için kullanılan, iki veya daha çok tekerlekli, elle itilen araç.

İşletme Yazılımı – Business Application Belirli bir işletme problemini çözmek üzere ya da işletme fonksiyonuna yönelik olarak oluşturulmuş herhangi bir bilgisayar programı, programlar kümesi ya da programlar paketi.

Araç Metre – Lane Meter; Linear Meter RO – RO gemilerinin araç kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan; 1 m. uzunluğunda ve 2,5 genişliğindeki bir alanı ifade eden bir birim.

Geleneksel İşletme – Brick – and – Mortar Tümüyle e – ticaret tabanlı olmaktan ziyâde bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan firma.

Kabotaj – Cabotage Bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesi.

Kamyon Römork – Truck Trailer Bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.

Tedarik Bir mal veya hizmetin kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesi, sağlanmasıdır.

Lojistik Yönetimi – Logistics Management Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolunu içerem tedârik zinciri süreci aşaması.

Gemiye Yükleyerek – Free On Board (FOB) Satıcının ihraç işlemleri ve/veya gümrüklemesi bitmiş mallarının, alıcının belirttiği yer ve zamanda, taşıma aracına yüklendiği ve bu aşamadan sonraki tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğu uluslararası teslim şekli kavramı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.