Takım Bozma – Non kitting Nedir? Ne demektir?

0

Takım Bozma – Non kitting Nedir? Ne Demektir?

Takım Bozma – Non kitting Nedir? Ne Demektir?, Monte edilmiş bir takımın, bileşenlerine veya parçalarına ayrıştırılması, demontajı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Takım Bozma – Non kitting nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Monte edilmiş bir takımın, bileşenlerine veya parçalarına ayrıştırılması, demontajı.

Takım Bozma – Non kitting sözlük anlamı Monte edilmiş bir takımın, bileşenlerine veya parçalarına ayrıştırılması, demontajı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Çevrim Stoğu – Cycle Inventory Bir satınalma veya üretim partisine karşılık gelen ve bu parti için ikmâl edilen stok miktarı.

Giydirme Depo – Rack – Supported Building Çatının raflar üzerine oturtulduğu, genellikle yüksek irtifalı ve gereğinde taşınabilir olan depo.

Sürekli İkmal Programı – Continuous Replenishment Planning (CRP) Üreticiden satış noktalarına doğru sürekli ve hızlı ürün akışını sağlamak için tedârik zinciri içindeki bilgi ve mal akışını düzenleme çalışması (Zincir içindeki bir noktada stokların belirli bir düzey altına inmesi ile sistem tetiklenir ve program devreye girer.)

Elektronik Ticaret – Electronic Commerce Mal ve hizmetlerin üretimi, tanıtımı, satışı, satın alınması vb. faaliyetlerin, elektronik ortamlar üzerinde, yazılımlar kullanılarak ve gerçek zamanlı (on – line) olarak yapılması (E – ticaret olarak da bilinir. B2B ve B2C şeklinde uygulanabilmektedir.)

Eskimiş Demode Stok – Obsolete Inventory Geleceğe yönelik talebi olmayacağı düşünülen stok.

Depo Güvenliği – Warehouse Security Yetkisiz personel, zararlı haşere, rüzgâr, yangın, sel vb. kontrol dışı unsurların depoya girmemesi için alınan önlemler ile giriş, bakım, temizlik vb. işlemlerin kaydı.

Aralıklı Üretim – Discrete Manufacturing Belirli bir sipârişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler hâlinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.)

Ayna Etkisi – Mirror Effecet Havayolu taşımacılığında yeni rotalar için ikili antlaşma imzalandığında oluşan etki (Yeni açılan rota üzerinde hizmet yok iken, sözkonusu iki ülkenin havayolu şirketleri aynı zamanda hizmet vermeye başlayacaktır).

Yerleştirme – Putaway Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

Gelir Yönetimi – Yield Management Gelirlerin verimli uygulamalar ile arttırılması.

Çift Kat – Double – Stack Kamyon, vagon gibi taşıma araçlarının üst hacminden yararlanmak üzere çift katlı yükleme yapılması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.