0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Teklif Nedir? Ne demektir?

0

Teklif Nedir? Ne Demektir?

Teklif Nedir? Ne Demektir?, Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Teklif nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Teklif sözlük anlamı Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Çuval Arabası – Sack Barrow Çuvala konulmuş malzemeleri taşımakta kullanılan el arabası.

Organize Lojstik Bölge – Logistics Village, Freight Village Tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.

İş Yükü Bazlı Sipariş Yönetimi – Load Oriented Order Release Bir iş atölyesindeki varolan işlerin, yüklerini ve atölye kapasitesini dikkate alarak, sipârişleri atölyeye gönderme yaklaşımı.

Astarya – Lay Days Geminin yükleme veya boşaltma için sözkonusu limanda kalabileceği günlerin oluşturduğu aralık.

Dolaylı/Distribütör Kanalı – İndirect/Distributor Channel Şirketlerin ürünlerini önce distribütöre, distribütörün de bu ürünleri son kullanıcıya sattığı kanal.

Kabul Belgesi – Acceptance Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Reasürans – Reinsurance Sigorta şirketlerinin, teminat verdikleri risklerin, anlaşma yoluyla önceden belirlenmiş bir kısmını, prim karşılığında başka sigorta şirketlerine devretme işlemi (yeniden sigorta)

Römorkör – Tugboat Büyük gemilerin, liman alanlarında hızlı ve güvenli bir şekilde manevra yapmasına yardımcı olan motorlu deniz aracı.

Göz – Slot Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer.

Üst ve Yanları Açık Konteyner – Flat Rack Contanier İki yanı ve tavanı olmayan, bâzen her iki baş kısmı da yerinden çıkarılabilen, tabanı kalın olan, her iki yandan ve üstten yüklemeye uygun olan konteyner.

Alıcının Güzergâh Belirleme Hakkı – Buyer?s Right To Route Satıcının taşıma ücretlerini ödemediği durumlarda, alıcının taşıma rotasını belirleme hakkı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.