0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Teslim Nedir? Ne demektir?

0

Teslim Nedir? Ne Demektir?

Teslim Nedir? Ne Demektir?, Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Teslim nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Teslim sözlük anlamı Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Gemi Kiralama Sözleşmesi – Charter Party Gemi sahibi ile bir kişi veya kuruluş arasında yapılan kiralama sözleşmesi.

Mevsimsel Stok – Seasonal Stock Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stok.

Avrasya Demiryolu Hattı – Eurasian Land Bridge; Eurasian Continental Bridge Doğu Asya?yı Avrupa?ya Rusya üzerinden bağlayan demiryolu hattı.

Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

Hamüle Senedi – CIM Rail Consignment Note ; Bill of Carriage Trenle yapılan taşımacılıkta kullanılan, makbuz niteliğindeki belge (Kıymetli evrak özellğine sahip değildir)

Mesafe Ekonomisi – Economy of Distance Taşıma mesafesi arttıkça birim ton*km başına düşen mâliyetin azalacağı ilkesi.

Promosyon Stoğu – Promotion Stock Pazarlama kapsamında yapılan promosyon (indirimli satış, hediyeli satış vb.) durumlarında oluşabilecek fazla satışlar için bulundurulan stok.

Zonlama – Zone Logic Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Minimum Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.)

İzlenebilirlik – Traceability Depoda bir yükün, giriş anından itibaren çıkış anına dek izlediği yol ile ilgili verilerin, süreç boyunca elde edilebilmesi.

Uygulama Hizmet Sağlayıcı – Application Service Provider (ASP) İnternet üzerinden uygulama yazılımları kullanım hizmeti veren şirketler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.