Topla/Paketle – Pick/Pack Nedir? Ne demektir?

0

Topla/Paketle – Pick/Pack Nedir? Ne Demektir?

Topla/Paketle – Pick/Pack Nedir? Ne Demektir?, Stoktan ürün alınması ve sevkiyat için paketlenmesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Topla/Paketle – Pick/Pack nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Stoktan ürün alınması ve sevkiyat için paketlenmesi.

Topla/Paketle – Pick/Pack sözlük anlamı Stoktan ürün alınması ve sevkiyat için paketlenmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Capesize Gemiler – Capesize Ships Büyüklüğü nedeniyle Panama ve Süveyş kanallarından geçemeyen, dolayısıyla Afrika Ümit Burnu?nu dolaşmak zorunda kalan gemiler.

İşbirliğine Dayalı Tahmin, Planlama ve İkmal – Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) Tedarik zincirinde yer alan tüm taraflar (şirketler) arasında çağdaş bilgi teknolojileri kullanarak etkin bir bilgi paylaşımı, ortak yarar sağlama ve eşgüdümlü plânlama yoluyla ürün ve bilgi akışının; müşteri taleplerindeki değişiklikleri dikkate alarak, tüm tarafların üretim, stok ve lojistik mâliyetlerini enazlamak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için verimli yönetilmesini sağlama.

Hurda – Scrap İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

Elektronik Pazar – Electronic Marketplace Birçok alıcı ve satıcının bir araya gelerek iletişim kurduğu ve alışveriş yaptığı sanal ortam.

Elektronik Ürün Kodu – Elektronic Product Code (EPC) Tedarik zincirindeki bir ürünün küresel olarak, anında ve otomatik tanımlanması ve izlenmesi için; kod versiyonu, üretici/imalatçı bilgisi, ürün tipi ve ürünün seri numarası bilgilerini içeren kod.

RO – RO Taşımacılığı – Roll On Roll Off (RO – RO) Transportation Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının Ro – Ro gemilerine bindirilerek uzun mesafenin denizyolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

İhracat – Export Malların içinde bulunulan ülkeden bir başka ülkeye gönderilmesi yolu ile oluşan ticaret.

Dead Weight Cargo Capacity (DWCC) Gemilerin yaz dönemi yükleme çizgisine kadar tümüyle yüklendiğinde taşıyabilecekleri yükün ağırlığı.

Bölgesel Toplama – Zone Picking Sipârişlerin daha verimli bir şekilde toplanması amacıyla, bu işlemin bölgesel bazda ve gerektiğinde farklı işçiler kullanılarak gerçekleştirilmesi.

Geçiş Koridoru – Cross Aisle Depolarda, ana koridora dik açı ile bağlanan koridor.

Kapasite Planlama – Capacity Planning Lojistik ve tedârik zinciri gereksinimlerini doğru zaman ve yerde karşılamak üzere gerekli kaynakların temini.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.