0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Toplam Lojistik Maliyeti – Total Logistics Cost Nedir? Ne demektir?

0

Toplam Lojistik Maliyeti – Total Logistics Cost Nedir? Ne Demektir?

Toplam Lojistik Maliyeti – Total Logistics Cost Nedir? Ne Demektir?, Taşıma, depolama, stok, sipariş yönetimi, genel yönetim maliyetlerinin toplamı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Toplam Lojistik Maliyeti – Total Logistics Cost nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Taşıma, depolama, stok, sipariş yönetimi, genel yönetim maliyetlerinin toplamı.

Toplam Lojistik Maliyeti – Total Logistics Cost sözlük anlamı Taşıma, depolama, stok, sipariş yönetimi, genel yönetim maliyetlerinin toplamı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İşletme Yazılımı – Business Application Belirli bir işletme problemini çözmek üzere ya da işletme fonksiyonuna yönelik olarak oluşturulmuş herhangi bir bilgisayar programı, programlar kümesi ya da programlar paketi.

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.

Sabit Fiyat Sözleşmesi – Fixed – Price Contract Sözleşme dönemince firma tarafından fiyat üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı sözünün verildiği sözleşme.

Gümrük Müşaviri – Customs Broker, Customs Clearing Agent, Customs House Broker (CHB) Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşlar.

Gümrük Beyannamesi – Customs Declaration Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene – tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge.

Birim – Unit Of Measure (UOM) Stok sistemlerinde izlenen bir malzemenin miktarının tanımlanmasında kullanılan ölçü (Örneğin adet, kasa, koli, kutu vb.)

Drop Shipping Sıfır Stok Modeli olarak da bilinen bu satın-alma terimi, satış sonrası gerçekleştirilen lojistik işlemlerinin doğrudan tedarikçi tarafından yapılmasını konu alır. Maliyet hesaplamalarındaki net kâr da, satış fiyatı – alış fiyatı olarak bulunabilir. Büyük ve tanınmış e-ticaret sitelerinde bunun örneklerini görmek mümkündür.

Denetim İzi – Audit Trail Bir kaydın içeriğini ya da kaynağını etkileyen değişimlerin elle ya da bilgisayarla işaretlenmesi.

Sabit Depolama Politikası – Dedicated Storage Policy Her ürünün, kendisi için ayrılmış özel bir alana depolanması politikası.

Gemi Uzunluğu – Length Over All (LOA) Geminin baştan kıça uzunluğu.

İstifleme – Stowing Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.