0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost Nedir? Ne demektir?

0

Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost Nedir? Ne Demektir?

Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost Nedir? Ne Demektir?, Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarındaki faaliyetlerin (sipariş yönetimi, malzeme tedarik, elde bulundurma, finans ve planlama ve bilgi – işlem) maliyetleri toplamı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarındaki faaliyetlerin (sipariş yönetimi, malzeme tedarik, elde bulundurma, finans ve planlama ve bilgi – işlem) maliyetleri toplamı.

Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost sözlük anlamı Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarındaki faaliyetlerin (sipariş yönetimi, malzeme tedarik, elde bulundurma, finans ve planlama ve bilgi – işlem) maliyetleri toplamı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yalın Üretim – Lean Manufacturing Üretim süreçlerinde katma değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını öngören üretim anlayışı (Böylece kaynakları tüketen faaliyetlerin (israfların) önlenmesi ve salt müşteri için yarar sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Üretimi en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız olarak, müşteri talebine bire – bir yanıt verecek şekilde ve varolan potansiyellerin tümünden yararlanarak gerçekleştirmektir.)

İzleme – Tracking Yük, araç ve kap hareketlerinin, bir merkezden anında izlenerek kaydedilmesi.

Yeniden Sipariş Düzeyi – Reorder Point; Reorder Level Tedârik süresini dikkate alarak, yeniden sipâriş vermeyi gerektiren stok düzeyi. (Stoklar bu düzeye indiğinde sipâriş verilerek, stoksuz kalma durumuna düşme önlenmeye çalışılır)

Seferdeki Yük – Afloat Denizyolu taşımacılığı süreci içinde limanda henüz yüklenmemiş durumda veya yüklenmiş olup seyir hâlindeki gemide olan mallar.

Varış İhbarı – Notice of Arrival Yükün teslîmat yerine geldiğinde alıcıya yük ile ilgili bilgilerin (ürün, miktar, ağırlık, hacim vb.) iletildiği belge.

Ürün Yaşam Döngüsü – Product Life Cycle Yeni bir ürünün, pazarda doğuş, büyüme, doyum ve demode olma evrelerinin tümünü ifâde eden kavram.

Üretim Paylaşımı – Production Sharing Bir küresel şirketin farklı üretim evrelerini küresel kapsamda farklı şirketlere, bu şirketlerin öz yetkinliklerini düşünerek paylaştırması ve bu şekilde dünya klasında üretimi gerçekleştirmesi.

Paletleme – Palletizing Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi.

Mal Kabul – Receiving Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemi (İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini içerir)

Üstü Açık Konteyner – Open Top Container Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından çaka vb. donanım ile yüklenemeyen blok mermer, düz cam, makina gibi yüklerin konduğu, üstü açık konteyner (Gereğinde üstü özel brandalar ile örtülür.)

Açık Sipariş – On Order, Open Order Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.