0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan Nedir? Ne demektir?

0

Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan Nedir? Ne Demektir?

Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan Nedir? Ne Demektir?, Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam saat, makina saat vb.) şeklinde gösteren plân.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam saat, makina saat vb.) şeklinde gösteren plân.

Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan sözlük anlamı Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam saat, makina saat vb.) şeklinde gösteren plân.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Gümrük Beyannamesi – Customs Declaration Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene – tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge.

Satıcı Riski – Seller?s Risk Malın gönderilmesine karşın ücretinin ödenmemesi riski.

İntranet Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

İkmal – Replenishment Malzemenin depolama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları hâlindeki akışının (bulunabilirliğinin – tedâriğinin) sağlanması (Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi)

Kalite Kontrol – Quality Control Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir)

Hava Konşimentosu – Airwaybill (MAWB & HAWB) IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından düzenlenen, havayolu taşıma senedi.

Hava Konşimentosu – Airwaybill (MAWB & HAWB) IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından düzenlenen, havayolu taşıma senedi.

Mesafe Ekonomisi – Economy of Distance Taşıma mesafesi arttıkça birim ton*km başına düşen mâliyetin azalacağı ilkesi.

Net Varlıklar – Net Assets Toplam varlıklardan toplam borçların çıkarılmasıyla elde edilen değer.

Uzatma – Extension Gerektiğinde, sözleşme süresinin belirlenecek bir tarihe kadar uzatılabileceğini belirten sözleşme maddesi.

İltisak Hattı – Connection Line Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.