0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Toptan Fiyat Sözleşmesi – Wholesale Price Contract Nedir? Ne demektir?

0

Toptan Fiyat Sözleşmesi – Wholesale Price Contract Nedir? Ne Demektir?

Toptan Fiyat Sözleşmesi – Wholesale Price Contract Nedir? Ne Demektir?, Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, tedârikçi tarafından belirlendiği sözleşme.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Toptan Fiyat Sözleşmesi – Wholesale Price Contract nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, tedârikçi tarafından belirlendiği sözleşme.

Toptan Fiyat Sözleşmesi – Wholesale Price Contract sözlük anlamı Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, tedârikçi tarafından belirlendiği sözleşme.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Rassal Depolama Politikası – Random Storage Policy Ürünlerin hangi stok alanına depolanacağı kararlarını operatörlere ve/veya bir yazılım sistemine bırakan, ürünlerin herhangi bir lokasyona konulmasına izin veren ve etkin hacim kullanımını sağlayan politika.

Elleçleme – Handling Malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim – tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme – eksik tamamlama, toplama, ambalajma, yükleme vb. işlemler.

Yüksek Konteyner – Highcube Container Dış yüksekliği yaklaşık 2,9 m olan konteyner.

İthalat Sorumlusu – İmporter of Record İthalat gümrük işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeleri yerine getirmekten sorumlu olan taraf.

Talep – Demand Belirli bir malzemenin belirli bir miktarı için ortaya çıkan gereksinim.

European Conference of Ministers of Transport (ECMT) Üye ülkeler arasında uluslararası taşımacılığın sosyal boyutlarını da kapsamı içine alarak, taşımacılığın daha güvenli ve çevre standartlarına uyumlu filolarla, ekonomik ve teknik olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapıldığı bir bütünleşik taşıma sisteminin oluşturulması amacıyla kurulan, Türkiye?nin de kurucu üye olarak bulunduğu devletler arası bir organizasyon.

Seferdeki Yük – Afloat Denizyolu taşımacılığı süreci içinde limanda henüz yüklenmemiş durumda veya yüklenmiş olup seyir hâlindeki gemide olan mallar.

Mûdi – Client Depoda malı olan müşteri.

Ev Sahibi Liman – Landlord Port Altyapı ve genel yönetimin kendisine, vinç ve diğer donanım ile bunların yönetiminin farklı özel şirketlere ait olduğu liman.

Deplasman Ton – Displacement Tonnage Bir geminin su içindeki hacmi kadar (taşırdığı) suyun ağırlığı.

Talep Ürün veya hizmete yönelik, satın-alma isteğine talep denilmektedir. Ancak talebin oluşabilmesi içinse satın-alma gücünün de yeterli olması gereklidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.