0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

TRACECA – TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia Nedir? Ne demektir?

0

TRACECA – TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia Nedir? Ne Demektir?

TRACECA – TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia Nedir? Ne Demektir?, İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla bir Avrupa – Kafkasya – Asya çok modlu taşımacılık koridoru oluşturmak için 12 ülkenin yaptığı çok taraflı temel anlaşma.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan TRACECA – TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla bir Avrupa – Kafkasya – Asya çok modlu taşımacılık koridoru oluşturmak için 12 ülkenin yaptığı çok taraflı temel anlaşma.

TRACECA – TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia sözlük anlamı İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla bir Avrupa – Kafkasya – Asya çok modlu taşımacılık koridoru oluşturmak için 12 ülkenin yaptığı çok taraflı temel anlaşma.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Global Teminat – General Security Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü?ne hitâben düzenlenen teminat.

Uluslararası Standartlar Örgütü – İnternational Organization for Standardization (İSO) “Tüm teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946?da Cenevre?de kurulan uluslararası örgüt.

Ağırlık Merkezi Modeli – Center of Gravity Model Taşıma miktar ve mâliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık mâliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.

Ortak Etiket – Compliance Labels İş ortakları tarafından kullanılan standart etiket formatları (Ortak etiketler; sevkiyat, konteyner/palet, koli veya parça etiketleri olarak kullanılır ve genellikle barkodları içerir. Barkod etiketleme yazılım ürünlerinin birçoğu artık şablon olarak düzenlenmiş olup, çok daha yaygın olarak kullanılmakta olan ortak etiket standartlarına sahiptir.)

Şirketler Arası Lojistik – İnter Firm Logistics Şirketler arası gerçekleştirilen lojstik faaliyetler (Örneğin tedârikçi şirket ile üretici şirket arasındaki lojistik faaliyetler)

Dijital İmza – Digital Signature Elektronik olarak üretilmiş, yetkililer tarafından kabul edilen, sayısallaştırılmış yetki işareti.

Net Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return On Net Assests Kârın, değer kayıpları gözönüne alınıp, mal varlığına bölünmesi ile elde edilen finansal performans göstergesi.

Rezerve Stok – Allocated Stock Belli bir ürün için açılan iş veya sipâriş emri çerçevesinde gerekli miktarda ayırılmış stok.

Tedarikçi Bir mal veya hizmetik kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesinde rol oynarlar. Temin etme işlemini perakendeciler için sağlarlar. Toptancı firmalar olarak da adlandırılmaktadırlar.

Filo Yönetimi – Fleet Management Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

Kabotaj – Cabotage Bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.