0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Trafik Dengesi – Traffic Balance Nedir? Ne demektir?

0

Trafik Dengesi – Traffic Balance Nedir? Ne Demektir?

Trafik Dengesi – Traffic Balance Nedir? Ne Demektir?, Bir ticaret hattında giden ve gelen yolcu, yük veya ekipman (araç/taşıt) miktarlarının aynı olması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Trafik Dengesi – Traffic Balance nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir ticaret hattında giden ve gelen yolcu, yük veya ekipman (araç/taşıt) miktarlarının aynı olması.

Trafik Dengesi – Traffic Balance sözlük anlamı Bir ticaret hattında giden ve gelen yolcu, yük veya ekipman (araç/taşıt) miktarlarının aynı olması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Çift İzleme – Dual Monitoring Hem ihracat hem de ithalat yapan ülkenin kota kontrolu yapması.

Değer Analizi Satın-alma maliyetlerini azaltmak amacıyla bir ürüne ait kalite ve performans gibi gerekliliklerin sistematik bir şekilde ele alınmasına değer analizi denilmektedir. En düşük maliyeti sağlamak esas alınır.

Ex Beyan – Ex Declariation İhracat beyannamesi.

Sürekli Stok Kontrol Yöntemi – Continuous Stock Review Method Stok düzeylerinin, her stok hareketi sırasında kontrol edildiği stok kontrol yöntemi.

Last In First Out LIFO – Son Giren İlk Çıkar Son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören ilke.

Gerçek Değerleme – Actual Valuation Değere göre taşımacılık ücreti uygulamalarında göndericinin konşimentoda belirttiği gerçek ürün değeri.

Mahrece İade – Return to Origin İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.

Elektronik Veri Değişimi – Electronic Data Interchange (EDI) Farklı kurumlar tarafından kullanılan ve sözkonusu kurumların yazılımları arasında amacına uygun olarak gerçekleştirilen, standart formatta veri aktarımı veya paylaşımı.

Ortak Yönetilen Stok – Co Managed Inventory (CMI) Ürün dağıtımında, satıcı şirketin tedârikçi şirket ile birlikte dağıtım zincirindeki stokların yönetimini üstlenmesi.

Kamyon Römork – Truck Trailer Bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.

Toplama Listesi Satırı – Pick Line Sipârişleri toplamada kolaylık sağlamak üzere, toplanacak ürünlerin belli ölçütlere göre sıralanmış listesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.