0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Transit Yükleme – Transshipment Nedir? Ne demektir?

0

Transit Yükleme – Transshipment Nedir? Ne Demektir?

Transit Yükleme – Transshipment Nedir? Ne Demektir?, Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi (Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Transit Yükleme – Transshipment nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi (Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.)

Transit Yükleme – Transshipment sözlük anlamı Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi (Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

GPRS – General Packet Radio Service Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.

Hammadde – Raw Material Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler.

Getiri Oranı – Yield Bir süreçte kullanılan girdiye karşılık olarak elde edilen yararlı çıktı oranı.

Rassal Depolama Politikası – Random Storage Policy Ürünlerin hangi stok alanına depolanacağı kararlarını operatörlere ve/veya bir yazılım sistemine bırakan, ürünlerin herhangi bir lokasyona konulmasına izin veren ve etkin hacim kullanımını sağlayan politika.

Astarya – Lay Days Geminin yükleme veya boşaltma için sözkonusu limanda kalabileceği günlerin oluşturduğu aralık.

Öz Yetkinlik – Core Competency Bir şirketin başarısına yönelik temel iş konusu.

Zararlı Madde – Hazardous Material Depolama ve taşıma sırasında sağlık, güvenlik ve hasar açısından risk doğurabilecek madde.

İtiraz – Objection Satın alma sürecinde bir müşteri adayının satın-alma kararı vermeye direnç göstermesidir.

Açık Sözleşme – Open – End Contract Tutarı ve süresi belirsiz sözleşme (Zaman ve miktar bakımından sınır tanımayan veya değişik sınırları içeren ve genel olarak, değişik düzeyde tekrarlı sipâriş ve masraflarla ilgili olan malzeme tedârik ve hizmet anlaşması.

Ex Beyan – Ex Declariation İhracat beyannamesi.

Gümrük Vezne Alındısı – Customs Receipt Gümrükte yapılan her türlü ödemeyi gösteren ve malzemenin ithalatında kullanılan belge.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.