0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Transpalet – Pallet Jack Nedir? Ne demektir?

0

Transpalet – Pallet Jack Nedir? Ne Demektir?

Transpalet – Pallet Jack Nedir? Ne Demektir?, Depoda sipâriş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan, alçak konumlarda çalışmaya elverişli malzeme elleçleme ekipmanı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Transpalet – Pallet Jack nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Depoda sipâriş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan, alçak konumlarda çalışmaya elverişli malzeme elleçleme ekipmanı.

Transpalet – Pallet Jack sözlük anlamı Depoda sipâriş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan, alçak konumlarda çalışmaya elverişli malzeme elleçleme ekipmanı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Tahmin Hatası – Forecast Error Belli bir dönemde belli bir parametre (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) için gerçekleşen ve tahmin edilen değer arasındaki mutlak sapma.

RO – RO Gemisi – Roll – on/roll – off (RO/RO) Ship Karayolunda kullanılan yük araçlarını taşıyan, sözkonusu araçların tekerlekler üzerinde yürüyerek yüklendiği ve boşaltıldığı özel tip gemi.

En Az Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.)

Erteleme İlkesi – Postponement Principle Bazı özel işlemlerin, tam sevkiyat öncesi yapılacak şekilde ötelenmesine ilişkin üretim veya dağıtım ilkesi.

Kapasite Gereksinim Planlaması – Capacity Requirements Planning (CRP) Üretimi gerçekleştirmek üzere, makina ve işçilik kaynak gereksinimlerini ölçme ve dengeleme süreci.

Palet Havuzları – Pallet Pools Bir grup firmanın paletlerini aralarında paylaştıkları sistem.

Şirketler Arası Lojistik – İnter Firm Logistics Şirketler arası gerçekleştirilen lojstik faaliyetler (Örneğin tedârikçi şirket ile üretici şirket arasındaki lojistik faaliyetler)

Balast – Ballast Gemilerin dengelerini koruyabilmek amacıyla gemiye çektikleri su.

Mal – Commodity Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.

Yasadışı Sapma – İllegal Diversion Bir ülkeye ihracatı yasaklanmış olan malların, o ülkeye başka bir ülke üzerinden (dolaylı olarak) ihraç edilmesi.

Tüketici – End, Customer Ürünün en son satılarak tüketildiği müşteri.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.