0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı – İnternational Standard İndustrial Classification of All Economic Activities (İSİC) Nedir? Ne demektir?

0

Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı – İnternational Standard İndustrial Classification of All Economic Activities (İSİC) Nedir? Ne Demektir?

Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı – İnternational Standard İndustrial Classification of All Economic Activities (İSİC) Nedir? Ne Demektir?, Ekonomik verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve istatistiksel olarak değerlendirmek amacıyle sınıflandırmada kullanılan Birleşmiş Milletler Sistemi (Bu sınıflandırma yapısı, bölge veya ülkelere göre farklılıklar göstermektedir)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı – İnternational Standard İndustrial Classification of All Economic Activities (İSİC) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ekonomik verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve istatistiksel olarak değerlendirmek amacıyle sınıflandırmada kullanılan Birleşmiş Milletler Sistemi (Bu sınıflandırma yapısı, bölge veya ülkelere göre farklılıklar göstermektedir)

Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı – İnternational Standard İndustrial Classification of All Economic Activities (İSİC) sözlük anlamı Ekonomik verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve istatistiksel olarak değerlendirmek amacıyle sınıflandırmada kullanılan Birleşmiş Milletler Sistemi (Bu sınıflandırma yapısı, bölge veya ülkelere göre farklılıklar göstermektedir)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Doğrudan Mağazaya Teslim – Direct Store Delivery Ürünün ilk sevkiyat noktasından satış noktasına doğrudan gönderilmesi.

Darboğaz – Bottleneck Sürecin kapasitesini sınırlayan aşama (Darboğaz kapasite arttırıldığında, süreç kapasitesi de buna paralel olarak artarken, darboğaz olmayan bir kapasite arttığında, süreç kapasitesi artmayacaktır.)

Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.)

Hurda – Scrap İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

Dolgu Malzemesi – Filling Material Taşımacılık sırasında ürünleri korumak üzere boşluk doldurmak için kullanılan paketleme malzemesi.

Miktarsal İndirim – Quantity Discount Satınalma miktarının artışına bağlı olarak satınalma birim fiyatının düşürülmesi durumu.

Doküman – Document Fatura, satınalma emri vb. formların her biri.

Sürekli Stok Kontrol Yöntemi – Continuous Stock Review Method Stok düzeylerinin, her stok hareketi sırasında kontrol edildiği stok kontrol yöntemi.

İstiflenebilirlik Matrisi – Stackability Matrix İstiflenerek yerleştirilmesi gereken ürünler arasındaki ilişkileri (yan yana konulabilir, üst üste konulabilir, boşluklu konulabilir vb.) gösteren bir kare matris.

İndirim Miktarı – Allowance Ücret ödemesinde esas alınan, ürünlerin ağırlığından ya da değerinden yapılan kesinti (Eğer taşıyıcı gerekli ekipmanı sağlayamazsa ve bu ekipman gönderici tarafından sağlanırsa buna izin verilir ve bedeli ödeme miktarından düşülür)

Donmuş Bölge – Frozen Zone Üretim programının, öngörülen bir süre içinde değiştirilmemek üzere kesinleştirildiği kısmı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.