0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resources Planning (MRP II) Nedir? Ne demektir?

0

Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resources Planning (MRP II) Nedir? Ne Demektir?

Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resources Planning (MRP II) Nedir? Ne Demektir?, Üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir şirketin malzeme, makina, işçilik, finansman, depo, enerji vd. kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde ve belirli kısıt ve ölçütlere uygun olarak plânlanması ve kontrol edilmesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resources Planning (MRP II) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir şirketin malzeme, makina, işçilik, finansman, depo, enerji vd. kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde ve belirli kısıt ve ölçütlere uygun olarak plânlanması ve kontrol edilmesi.

Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resources Planning (MRP II) sözlük anlamı Üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir şirketin malzeme, makina, işçilik, finansman, depo, enerji vd. kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde ve belirli kısıt ve ölçütlere uygun olarak plânlanması ve kontrol edilmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Birim Maliyet – Unit Cost Bir parti ürün üretmenin ya da hizmet karşılığının toplam mâliyetinin, partideki toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen bir birim ürünün mâliyeti.

Beyan Tutarı – Declared Value Göndericinin beyan ettiği mal değeri.

İzleme Temelli Ticaret – Scan Based Trading (SBT) Tedarikçilerin stok sahipliğini, perakendecilerin depolarında veya mağazalarında, ürünler satılıncaya dek sürdürdüğü, aralarında yoğun bilgi paylaşımının sözkonusu olduğu iş modeli.

Paket – Package Ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak; pazarlama, taşıma, depolama, dağıtım işlemlerini kolaylaştıran, metal, plastik, karton vb. malzemelerden yapılmış kap.

Evrensel Ürün Kodu – Universal Product Code (UPC) 12 karakterden oluşan, Perakende satış sektörü tarafından kullanılan standart bir barkod sistemi (Üretici, ürünler, tanımlar)

Transit Yükleme – Transshipment Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi (Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.)

Tüm Tedarik Zinciri Yanıtlama Süresi – Total Supply Chain Response Time Pazardaki değişimlere yanıt verme süresi ve yeteneğinin bir ölçütü.

Raf Sırası – Row Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.

Çekme Esaslı Sistem – Pull System Herhangi bir aşamadaki faaliyetin, kendisinden bir sonraki faaliyetin talepte bulunması durumunda işleme başlama sistemi (İtme sisteminin tam tersine çekme sisteminde talep, en son noktada yâni tüketicide oluşur ve talep karşılanana kadar tedârik zincirindeki ilgili ardışık faaliyetler devreye girer.)

Paket – Package Ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak; pazarlama, taşıma, depolama, dağıtım işlemlerini kolaylaştıran, metal, plastik, karton vb. malzemelerden yapılmış kap.

Gazete Satıcısı Problemi – Newsvendor model ; Newsboy model Değişken talebe göre tedârikçiye verilecek sipâriş miktarının belirlenmesinde kullanılan bir matematiksel stok modeli.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.