0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Üstten Yükleyici – Top Pick Loaders Nedir? Ne demektir?

0

Üstten Yükleyici – Top Pick Loaders Nedir? Ne Demektir?

Üstten Yükleyici – Top Pick Loaders Nedir? Ne Demektir?, Yükleri üst kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren malzeme elleçleme ekipmanı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Üstten Yükleyici – Top Pick Loaders nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yükleri üst kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren malzeme elleçleme ekipmanı.

Üstten Yükleyici – Top Pick Loaders sözlük anlamı Yükleri üst kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren malzeme elleçleme ekipmanı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Rıhtım – Wharf Kıyıya paralel olarak inşâ edilen yükleme/boşaltma terminali.

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) – Economic Order Quantity (EOQ) Sipariş ve stok maliyeti toplamını enküçükleyecek şekilde tedarikçiye verilen sipariş miktarı.

Mücbir Sebep – Force Majeure Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hüküm (Örneğin deprem, sel, savaş vb.)

Tactics – The Automated Conveying and Transfer of Intermodal Cargo Shipments İntermodal yük gönderilerinin; varolan taşımacılık sistemi ile bütünleşik ve otomatik şeklide transferi projesi.

Dördüncü Parti Lojistik – Fourth Party Logistics (4PL) Müşterilerine kapsamlı tedârik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketler (4PL şirketleri, tüm tedârik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır)

İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency Yüklerde yerleştirme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, yükün yüksekliğinin, yükün konulacağı yerdeki kullanılabilir yüksekliğe oranı.

Hatlar Arası Anlaşmalar – Interline Agreements Hava kargo hat işletmecilerinin, içinde bulunmadıkları taşımacılık sistemlerinde, başka hat işletmecileri ile anlaşma yaparak hizmet vermeleri.

Üretim Paylaşımı – Production Sharing Bir küresel şirketin farklı üretim evrelerini küresel kapsamda farklı şirketlere, bu şirketlerin öz yetkinliklerini düşünerek paylaştırması ve bu şekilde dünya klasında üretimi gerçekleştirmesi.

RO – RO Taşımacılığı – Roll On Roll Off (RO – RO) Transportation Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının Ro – Ro gemilerine bindirilerek uzun mesafenin denizyolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

Ambalaj – Packing Ürünleri dış etkilerden koruyan, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, görsellik ve kullanım ergonomisi sağlayan, içindeki ürün hakkında bilgiler bulunduran; metal, plastik, cam vb. malzemelerden yapılmış kap (İçinde ürün bulunan koruyucudur. Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur.)

Kanal Çatışması – Channel Conflict Bir şirketin eski ve yeni dağıtım kanallarının birbiri ile rekâbet etmesi durumunda ortaya çıkan çatışmalar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.