0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Uygulama Hizmet Sağlayıcı – Application Service Provider (ASP) Nedir? Ne demektir?

0

Uygulama Hizmet Sağlayıcı – Application Service Provider (ASP) Nedir? Ne Demektir?

Uygulama Hizmet Sağlayıcı – Application Service Provider (ASP) Nedir? Ne Demektir?, İnternet üzerinden uygulama yazılımları kullanım hizmeti veren şirketler.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Uygulama Hizmet Sağlayıcı – Application Service Provider (ASP) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İnternet üzerinden uygulama yazılımları kullanım hizmeti veren şirketler.

Uygulama Hizmet Sağlayıcı – Application Service Provider (ASP) sözlük anlamı İnternet üzerinden uygulama yazılımları kullanım hizmeti veren şirketler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Çok Aşamalı Stok – Multi – Echelon İnventory Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde farklı aşamalardaki stoklar.

Depolama Planı – Storage Plan Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.

Yozlaşma – Corruption Yasal olmayan, standart prosedürlere uymayan ve etik olmayan davranış ve uygulamalar.

Kara Köprüsü – Mini Land Bridge (MLB) Yerel, bölgesel ve hattâ uluslararası ticarî akışların gözönüne alınarak, kara parçasını bir köprü gibi düşünerek geçmek (Örneğin; Asya?dan Avrupa?ya Pasifik Okyanusu üzerinden gidecek bir yükün, A.B.D.?nin batı kıyısına gemiyle götürülmesi, oradan demiryolu ile Amerika kıtasını geçererk, Atlantik Okyanusu üzerinden gemi ile Avrupa?ya gönderilmesi.)

İhracat Bildirim Formu – Export Declaration Form İhracatçı tarafından devlete verilen ve ihraç ürünleri hakkında temel bilgileri içeren form.

Üstü Açık Konteyner – Open Top Container Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından çaka vb. donanım ile yüklenemeyen blok mermer, düz cam, makina gibi yüklerin konduğu, üstü açık konteyner (Gereğinde üstü özel brandalar ile örtülür.)

FIATA – İnternational Federation of Freight Forwarders Association (FIATA) Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu?nun kısaltması.

Transit Yükleme – Transshipment Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi (Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.)

Ambalaj Malzemesi – Packaging Material Ürünü koruyan, pazarlama amacıyla kullanılabilen ve ürünün içine konulduğu malzeme.

İntermodal Quality – İQ İntermodal ağların ve terminallerin kalitesinin geliştirilmesine yönelik proje.

Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.