0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Varış Noktası – Arrival Nedir? Ne demektir?

0

Varış Noktası – Arrival Nedir? Ne Demektir?

Varış Noktası – Arrival Nedir? Ne Demektir?, Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Varış Noktası – Arrival nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.

Varış Noktası – Arrival sözlük anlamı Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Aktarma Merkezi Anlaşmaları – Hub – and – spoke Aggrementes Havayolu şirketlerinin bir havalimanının aktarma merkesi olması konusunda anlaşmaları (Yükler öncelikle bu merkeze gider ve oradan dağıtılır. Bu durum, yükün doğrudan uçuş yapması olasılığını azaltır, ancak toplam verimliliği arttırır.).

Eskimiş Demode Stok – Obsolete Inventory Geleceğe yönelik talebi olmayacağı düşünülen stok.

Veri Aktarım Onayı – Transmission Acknowledgment Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.

Topla/Paketle – Pick/Pack Stoktan ürün alınması ve sevkiyat için paketlenmesi.

Hızlı Tüketim Malları – Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Consumer Packaged Goods (CPG) Görece düşük fiyatla ve yüksek devir hızıyla satılan, tüketiciler tarafından sıkça satın alınan ve stokta sürekli bulundurulan tüketim ürünleri.

Ölü Stok – İdle Stock Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.

Filo Yönetimi – Fleet Management Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

Eksik Tamamlama Turu – Breadman Tedarikçilerin ikmâl faaliyetlerinin eşgüdümünde kullanılan özel bir kanban uygulaması (Bu uygulamada, öngörülen rota tipine göre teslîmat görevlisi, müşterinin lokasyonuna giderek ilgili stok alanını/kabını ürün ile doldurur. Dolayısıyla sipâriş miktarı belirli değildir. Müşteri önceden sipâriş vermediği gibi her gidildiğinde ne kadar teslimat yapılacağı da net olarak belirli değildir. Eksik olan kısım doldurulur. Bu durumda tedârikçi, önceden edinilmiş deneyimlere ve oluşturulmuş kurallara göre sevkiyat plânlaması yapar.)

Motorlu Transpalet – Motorized Pallet Truck,Walkie,Walkie – Rider, Rider Transpaletin motorlu versiyonu (Araç yanında yürüyerek kumanda edileni ve ayakta binerek kullanılanı olmak üzere iki ayrı tiptir.)

Damping – Dumping Bir malın pazar değerinin ve mâliyetinin altında satılması sonucu başka firmaların zarar görmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.