0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon – Destination Enhanced Consolidation Nedir? Ne demektir?

0

Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon – Destination Enhanced Consolidation Nedir? Ne Demektir?

Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon – Destination Enhanced Consolidation Nedir? Ne Demektir?, Varış noktasını dikkate alarak, küçük deniz yüklemeleri ile mâliyetleri düşürme sistemi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon – Destination Enhanced Consolidation nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Varış noktasını dikkate alarak, küçük deniz yüklemeleri ile mâliyetleri düşürme sistemi.

Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon – Destination Enhanced Consolidation sözlük anlamı Varış noktasını dikkate alarak, küçük deniz yüklemeleri ile mâliyetleri düşürme sistemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Anahtar Performans Göstergesi – Key Performance İndicator (KPI) Bir şirket veya bölümün stratejik düzeydeki performansını göstermek ve iyileştirme hedeflerini saptamak için kullanılan ölçüm göstergesi (KPI?lar SMART ilkesine uygun olmalıdır)

Depo Güvenliği – Warehouse Security Yetkisiz personel, zararlı haşere, rüzgâr, yangın, sel vb. kontrol dışı unsurların depoya girmemesi için alınan önlemler ile giriş, bakım, temizlik vb. işlemlerin kaydı.

Yardımcı Madde – Auxiliary Material Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.

Aracı Bilgisayar Sistemi – Brokered Systems Farklı şirketlere veya kuruluşlara ait olan farklı bilgisayar sistemlerinin, birbirine bilgi aktarımına izin verecek şekilde bağlanması (Örneğin, bir müşteri, sipârişlerinin durumuna, kendi ve tedârikçinin bilgisayar sistemleri üzerinden erişebilir.)

Mal Bedeline Göre Ücretlendirme – Ad Valorem “Değere göre” anlamına gelen Latince terim (Taşımacılık ücreti, taşınan malların değerlerine göre belirlenir)

X – MODALL – The Optimised Exchange Between All Modes of All Conforming Consignments Tüm sevkiyatların bütün taşımacılık modları arasında en etkin ve verimli bir şekilde aktarımını sağlamaya yönelik proje.

Net Ağırlık – Net Weight İçine konduğu paket veya kabın haricinde ürün ağırlığı. Aracın taşıdığı yükün ağırlığı.

Yük Boşaltma Süresi – On Load Hours Aracın yük boşaltma yerine varışından ayrılışına kadar geçen süre.

Anahtar Performans Göstergesi – Key Performance İndicator (KPI) Bir şirket veya bölümün stratejik düzeydeki performansını göstermek ve iyileştirme hedeflerini saptamak için kullanılan ölçüm göstergesi (KPI?lar SMART ilkesine uygun olmalıdır)

Rezerv Alanlar – Rezerved Locations Yerleştirme, toplama veya başka amaçlar için kullanılmak üzere, önceden belirlenmiş özel alanlar (Örneğin çapraz sevkiyat alanı gibi)

Lojistik Optimizasyonu – Logistics Optimization Lojistik faaliyetler ve sistemlerin; yöneylem araştırması, istatistiksel karar verme vb. yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi, öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesi ve çözümlerin testinin yapılması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.