Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return on Assets (ROA) Nedir? Ne demektir?

0

Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return on Assets (ROA) Nedir? Ne Demektir?

Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return on Assets (ROA) Nedir? Ne Demektir?, Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return on Assets (ROA) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.

Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return on Assets (ROA) sözlük anlamı Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ölü Stok – İdle Stock Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.

Boru Hatları – Pipelines Özel bâzı ürünler için kullanılabilen, ilk yatırımı yüksek, işletme giderleri düşük, yük güvenilirliği fazla ve genelde tek yönlü taşımacılığın gerçekleştirildiği borulardan oluşan hatlar.

Gaylord Genellikle kullanılan paletin en ve genişlik boyutlarıyla eşleştirilmek üzere boyutlandırılmış büyük ve katlı konteyner (Gaylord bu özgün konteyner çeşidi ile eş anlamlı hale gelmiş ticari bir markadır)

Çapraz Sevkiyat – Cross Docking Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi.

Yaşam Çevrim Desteği – Life Cycle Support Ürünlerin teslîmatının yanısıra, sezon sonu olması, kusurlu mal, raf ömrü dolması vb. nedenlerden kaynaklanan iade ürünlerin dönüşü ile ambalaj malzemeleri ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi faaliyetlerinin tümü.

Dökme Yük Taşıyıcısı – Bulk Carrier Petrol, tahıl veya maden gibi paketlenmemiş, şişelenmemiş veya herhangi bir şekilde ambalajlanmamış büyük miktardaki dökme yükleri taşıyan şirket.

Pareto Eniyilemesi – Pareto İmproving, Pareto Efficiency, Pareto Optimality Bir çıktının, sonucun veya seçeneğin; varolan tüm ölçütler dikkate alındığında en az bir ölçüt için diğer tüm çıktı, sonuç veya seçeneklerden daha iyi olma durumu.

Doğrudan İletim – Direct Transmission – Point – to – Point Transmission Üçüncü bir şahış karışmadan verinin doğrudan yollayıcıdan alıcıya ulaşması (noktadan noktaya iletim de denilmektedir)

İç Suyolları Taşımacılığı – İnland Shipping Nehirler, göller ve kanallar üzerinde özel tip gemiler ile yapılan taşımacılık.

Mallar Alındı Notu – Goods Received Note (GRN) Malzeme ve ürünleri alan tarafından düzenlenen belge.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.