0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Veri Aktarım Onayı – Transmission Acknowledgment Nedir? Ne demektir?

0

Veri Aktarım Onayı – Transmission Acknowledgment Nedir? Ne Demektir?

Veri Aktarım Onayı – Transmission Acknowledgment Nedir? Ne Demektir?, Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Veri Aktarım Onayı – Transmission Acknowledgment nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.

Veri Aktarım Onayı – Transmission Acknowledgment sözlük anlamı Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Amir Banka – Issuing Bank Satınalma yapılırken , alıcının akreditif istemek için gittiği banka.

Blok Tren – Unit Train Yeterince yük varsa, bir demiryolu katarının tümünün bu yüke tahsis edilmesi (Sözkonusu yük salt bir şirkete ait olabilir)

Göz Yerleştirme – Slotting Depoda toplama lokasyonlarında raf gözünde ürün yerleşiminin eniyilenmesi ile ilgili faaliyet (Birçok depo yönetimi yazılımı; toplama sıklığını, hacimsel kullanımı, toplanan malzemenin elleçlenen kısmının boyut olarak en az olmasını dikkate alan bu fonksiyona sahiptir.)

Acil Stok – Emergency Stock Planlanmamış, âcil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Havalimanı Kapasitesi – Airport Capacity Havalimanından geçiş yapabilecek yolcu sayısı ve/veya yük miktarı.

Zonlama – Zone Logic Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Kalite Kontrol – Quality Control Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir)

Pareto Eniyilemesi – Pareto İmproving, Pareto Efficiency, Pareto Optimality Bir çıktının, sonucun veya seçeneğin; varolan tüm ölçütler dikkate alındığında en az bir ölçüt için diğer tüm çıktı, sonuç veya seçeneklerden daha iyi olma durumu.

ADR – Agreement on Dangerous Goods by Road (ADR) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

Net Fiyat – Net Price Tüm indirimler yapıldıktan sonra, müşteriye sunulan nihaî fiyat.

European Conference of Ministers of Transport (ECMT) Üye ülkeler arasında uluslararası taşımacılığın sosyal boyutlarını da kapsamı içine alarak, taşımacılığın daha güvenli ve çevre standartlarına uyumlu filolarla, ekonomik ve teknik olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapıldığı bir bütünleşik taşıma sisteminin oluşturulması amacıyla kurulan, Türkiye?nin de kurucu üye olarak bulunduğu devletler arası bir organizasyon.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.