0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yan Hat – Branch Line Nedir? Ne demektir?

0

Yan Hat – Branch Line Nedir? Ne Demektir?

Yan Hat – Branch Line Nedir? Ne Demektir?, Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yan Hat – Branch Line nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.

Yan Hat – Branch Line sözlük anlamı Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Alıcı Riski – Buyer?s Risk Ücretin ödenmesine karşın, malların istenilen koşullarda ulaşmaması riski.

Mallar Alındı Notu – Goods Received Note (GRN) Malzeme ve ürünleri alan tarafından düzenlenen belge.

Aracı Kuruluş – İntermediary Lojistik sürecine destek olmak için, göndericiler ve alıcılar arasında geniş kapsamlı ve sürekli artan hizmetler sunan kuruluş.

İstiflenebilirlik Matrisi – Stackability Matrix İstiflenerek yerleştirilmesi gereken ürünler arasındaki ilişkileri (yan yana konulabilir, üst üste konulabilir, boşluklu konulabilir vb.) gösteren bir kare matris.

Damping – Dumping Bir malın pazar değerinin ve mâliyetinin altında satılması sonucu başka firmaların zarar görmesi.

Hammadde – Raw Material Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler.

Dalgasal Toplama – Wave Picking Sevkedilecek malzemenin bekleme süresini enazlamak için toplama listelerini seçme ve sıralama yöntemi (Toplama emirlerinin, aynı ürünler, aynı taşıyıcı, aynı varış noktası biçiminde dalgalar hâlinde oluşturulmasıdır. Bölgesel toplamada toplama emirleri bölge bazında oluşturulur, tüm bölgeler aynı zamanda toplanır, ürünler daha sonra sınıflandırılır ve sevkiyata göre konsolide edilir. Dalgasal toplama ise daha hızlı bir yöntemdir, toplama emirleri düzenlenirken taşıma aracı ve varış noktaları dikkate alınır.

Net Ağırlık – Net Weight İçine konduğu paket veya kabın haricinde ürün ağırlığı. Aracın taşıdığı yükün ağırlığı.

İhracat – Export Malların içinde bulunulan ülkeden bir başka ülkeye gönderilmesi yolu ile oluşan ticaret.

Özel Sözleşmeli Taşıyıcı – Dedicated Contract Carriage Araçlarını, müşterilerinin kullanmaları için bir sözleşme gereğince tahsis eden üçüncü parti şirket.

İhracat Bildirim Formu – Export Declaration Form İhracatçı tarafından devlete verilen ve ihraç ürünleri hakkında temel bilgileri içeren form.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.