0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yanlış Teslîmat – Carrier?s Misdelivery Nedir? Ne demektir?

0

Yanlış Teslîmat – Carrier?s Misdelivery Nedir? Ne Demektir?

Yanlış Teslîmat – Carrier?s Misdelivery Nedir? Ne Demektir?, Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yanlış Teslîmat – Carrier?s Misdelivery nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.

Yanlış Teslîmat – Carrier?s Misdelivery sözlük anlamı Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İkmal – Replenishment Malzemenin depolama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları hâlindeki akışının (bulunabilirliğinin – tedâriğinin) sağlanması (Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi)

Yük – Cargo Taşınan mal, ürün veya eşya.

Delivered Duty Unpaid (DDU) Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmeksizin yapılan uluslararası teslim şekli kavramı.

Ortak Sistem Programı – Compliance Program Üzerinde mutabık kalınan kontrol ve denetim standartlarının uygunluğunun, iki veya daha fazla EDI ticaret ortağı tarafından düzenli aralıklarla kontrol edildiği bir yöntem (Yönetim, ortak raporları düzenler. Bu raporlarda plânlanan ya da yaşama geçirilen düzeltici eylemlerin yanısıra istisnai durumlar da faaliyet kurallarıyla uyumlu bir şekilde kısaca belirtilir. Denetçiler, bağımsız ve objektif bir şekilde yönetim raporları hakkında kendi görüşlerini belirtirler.)

Hak Talebi – Claim Lojistik faaliyetler sırasında oluşan kayıplar, hasarlar, sözleşme ihlâli veya fahiş fiyatlar nedeniyle oluşan zararın karşılanması için ileri sürülen talep.

Erişim Alanı – Access Space Raf gözü veya istiflere erişmek için kullanılan geçit (Malzeme sayımı amaçlı olarak kullanılır)

Etiket – Label Üzerine takıldığı ürünle ilgili bilgiler taşıyan metal, plastik, kağıt vd malzemelerden yapılmış nesne.

Alan Yönetimi – Yard Management Açık alanda depolanabilir malzemelerin ve taşıyıcı kapların, sözkonusu alanda depolanması ve izlenmesi.

Yük – Cargo Taşınan mal, ürün veya eşya.

Kapalı Zarf Usülü İhale – Sealed Bid Önceden belirlenmiş ve duyurulmuş bir süre içinde, tekliflerin kapalı zarf içinde alındığı ve içeriğinin hiç kimse tarafından görülmediği ihâle.

İade İşlemleri Maliyeti – Return Processing Cost Onarım, yenileme, fazlalık, eskime, yaşam süresinin dolması, sorunların teşhisi, ürünlerin değiştirilmesi, ekolojik etmenler gibi nedenlerden dolayı oluşan iade işlemlerinin mâliyeti (Bu mâliyet, iade sipâriş yönetimi, iade taşımaları, geri kazanım, finans, bilgi – işlem, imhâ ve garanti mâliyetlerini kapsar.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.