0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yardımcı Madde – Auxiliary Material Nedir? Ne demektir?

0

Yardımcı Madde – Auxiliary Material Nedir? Ne Demektir?

Yardımcı Madde – Auxiliary Material Nedir? Ne Demektir?, Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yardımcı Madde – Auxiliary Material nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.

Yardımcı Madde – Auxiliary Material sözlük anlamı Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Mal Kabul Alanı – Receiving Dock Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yürütüldüğü alan.

İleri Planlama ve Çizelgeleme – Advanced Planning and Scheduling (APS) Genellikle ERP sistemleri ile bütünleşik bir şekilde çalışarak, plânlama ve çizelgeleme problemlerinin optimal veya optimuma yakın bir şekilde çözümünde kullanılan, karar destek sistemi yazılımı.

Parça Yük – Break Bulk Cargo Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan, genel yük olarak da tanımlanabilen ve farklı paket tipinde olabilen parsiyel yükler.

Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı – İnternational Standard İndustrial Classification of All Economic Activities (İSİC) Ekonomik verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve istatistiksel olarak değerlendirmek amacıyle sınıflandırmada kullanılan Birleşmiş Milletler Sistemi (Bu sınıflandırma yapısı, bölge veya ülkelere göre farklılıklar göstermektedir)

Gümrük Beyannamesi – Customs Declaration Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene – tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge.

Dinamik Süreç Kontrolü – Dynamic Process Control (DPC) Süreç çıktısını eniyilemek için, süreç performansının sürekli gözden geçirilmesi ve kontrol parametrelerinin ayarlanması.

Destek Çubuğu – Bracing Bars Bir rafı oluşturmada kullanılan temel bağlantı elemanı (İki ayak arasında taşıma veya dayanıklılığı arttırmak amacıyla yatay veya çapraz olarak kullanılırlar, birbirlerine kaynak yoluyla veya civata kullanılarak birleştirilirler)

Bütünlük İlkesi – Doctrine of the Entireties Dış ticarette, montajı yapılan ürün ile parçalarının ihracatında hangisinin esas alınacağının belirlenmesinde dikkate alınan ilke (Parçaların gümrük tarifesinin, ait olduğu son ürüne göre belirleneceğini ifade eder)

Üstü Açık Konteyner – Open Top Container Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından çaka vb. donanım ile yüklenemeyen blok mermer, düz cam, makina gibi yüklerin konduğu, üstü açık konteyner (Gereğinde üstü özel brandalar ile örtülür.)

Paketleme – Packaging Ürünlerin; pazarlama, depolama, taşıma veya dağıtım amacıyla, uygun paketleme malzemeleri kullanılarak ve miktar, güvenlik vb. koşullar dikkate alınarak biraraya getirilmesi.

Elektronik Ürün Kodu – Elektronic Product Code (EPC) Tedarik zincirindeki bir ürünün küresel olarak, anında ve otomatik tanımlanması ve izlenmesi için; kod versiyonu, üretici/imalatçı bilgisi, ürün tipi ve ürünün seri numarası bilgilerini içeren kod.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.