0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yarı Ürün Stoğu – Work In Process (WIP) Nedir? Ne demektir?

0

Yarı Ürün Stoğu – Work In Process (WIP) Nedir? Ne Demektir?

Yarı Ürün Stoğu – Work In Process (WIP) Nedir? Ne Demektir?, Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yarı Ürün Stoğu – Work In Process (WIP) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.

Yarı Ürün Stoğu – Work In Process (WIP) sözlük anlamı Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Gri Pazar – Gray Market Bölgesinde resmî ve tek yetkili distribütör olan şirketin izni olmadan, bir ürünün aynı bölgede başka şirketler tarafından satıldığı pazar.

Kabotaj – Cabotage Bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesi.

Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan satış noktası.

Yanlış Teslîmat – Carrier?s Misdelivery Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.

Fason Üretim – Subcontract Production Yarı ürün veya ürünlerin, malzemesini vererek veya vermeyerek, belirlenmiş koşullara uygun şekilde, kendi adına başka işletmelerde ürettirilmesi.

Veritabanı – Database Verilerin bir bütün olarak tutulduğu, bir mantık doğrultusunda ilişkilendirildiği, kullanıcıların istedikleri bilgilere bir düzen içinde erişebildiği elektronik ortam.

Lojistik Yönetimi – Logistics Management Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolunu içerem tedârik zinciri süreci aşaması.

Üretim Paylaşımı – Production Sharing Bir küresel şirketin farklı üretim evrelerini küresel kapsamda farklı şirketlere, bu şirketlerin öz yetkinliklerini düşünerek paylaştırması ve bu şekilde dünya klasında üretimi gerçekleştirmesi.

Lojistik Bilişim Sistemi – Logistics Information System Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri.

İhale Teminatı – Bid Bond – Bid Deposit İhaledeki bir teklif sahibinin, ihâleyi kazandıktan sonra sözleşmeyi reddetmesi durumunda belirli bir miktar paranın üçüncü parti bir finansman şirketi tarafından garanti altına alındığını ve ödeneceğini belirten bir anlaşma.

Kalite Kontrol – Quality Control Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.