0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu – End of Life İnventory Nedir? Ne demektir?

0

Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu – End of Life İnventory Nedir? Ne Demektir?

Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu – End of Life İnventory Nedir? Ne Demektir?, Yeniden üretilmeyecek ürünlerin ileriye yönelik yedek parça gereksinimlerini karşılayabilmek üzere elde bulundurulan stok miktarı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu – End of Life İnventory nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yeniden üretilmeyecek ürünlerin ileriye yönelik yedek parça gereksinimlerini karşılayabilmek üzere elde bulundurulan stok miktarı.

Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu – End of Life İnventory sözlük anlamı Yeniden üretilmeyecek ürünlerin ileriye yönelik yedek parça gereksinimlerini karşılayabilmek üzere elde bulundurulan stok miktarı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Değer Analizi Satın-alma maliyetlerini azaltmak amacıyla bir ürüne ait kalite ve performans gibi gerekliliklerin sistematik bir şekilde ele alınmasına değer analizi denilmektedir. En düşük maliyeti sağlamak esas alınır.

Etkin Tüketici Yanıtı – Efficient Consumer Response (ECR) Müşteri isteklerinin daha iyi, daha hızlı, daha düşük mâliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin bir bütün olarak paylaşılması için dağıtım kanalı içerisinde tüm tarafların birlikte çalıştığı basit, hızlı ve müşteri odaklı sistem.

Programlanabilir Lojik Kontrolör – Programmable Logic Controller (PLC) Ekipmanların fonksiyonlarını kontrol etmekte kullanılan bilgisayarlı cihaz (Otomatik konveyör sistemleri gibi, malzeme elleçleme ekipmanlarının otomasyonunda kullanılır.)

Envanter – İnventory İşletmedeki tüm demirbaş ve stokların fiziksel ve/veya malî listesi.

Hacim Kullanımı – Cube Utilization Araç yüklemede ve depo yerleştirmede, yüksekliğin de boyutun kullanılarak yüklerin, optimal bir şekilde istiflenmesi.

Hava Konşimentosu – Airwaybill (MAWB & HAWB) IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından düzenlenen, havayolu taşıma senedi.

İşbirliği – Alignment Tedarik zincirindeki tüm tarafları, daha iyi zincir performansı için teşvik edebilmek, cesaretlendirmek, ve özendirmek.

Tedarikçi Bir mal veya hizmetik kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesinde rol oynarlar. Temin etme işlemini perakendeciler için sağlarlar. Toptancı firmalar olarak da adlandırılmaktadırlar.

Denge Ağırlıklı Çaka – Counterbalance Truck Yükün ön tekerleğin önündeki çatala yerleştirildiği, arka tekerleğin üzerinde bulunan ağırlığın yükü dengelediği, çatalın salt dikey yönde hareket ettiği, öne veya arkaya gitmediği, diğer tüm hareketlerin aracın hareketi ile sağlandığı çaka.

Ambar Teslim – Tesellüm Fişi – Goods Receipt Document, Goods Received Note (GRN), Receipt of Goods Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, sözkonusu hizmeti veren firma, tedârikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme sûretiyle sözkonusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evrak.

Hammadde – Raw Material Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.