0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yer Hizmetleri – Ground Handling Groundside Operations Nedir? Ne demektir?

0

Yer Hizmetleri – Ground Handling Groundside Operations Nedir? Ne Demektir?

Yer Hizmetleri – Ground Handling Groundside Operations Nedir? Ne Demektir?, Havalanlarında uçakların uçuşa yönelik hizmetleri dışında kalan hizmetleri.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yer Hizmetleri – Ground Handling Groundside Operations nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Havalanlarında uçakların uçuşa yönelik hizmetleri dışında kalan hizmetleri.

Yer Hizmetleri – Ground Handling Groundside Operations sözlük anlamı Havalanlarında uçakların uçuşa yönelik hizmetleri dışında kalan hizmetleri.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İhracat Sübvansiyonları – Foreign Subsidies İhracatçı şirketlerin dış pazarlardaki rekâbet gücünü arttırmak için devletten aldığı hibe, vergi iadesi ve devlet olanaklarının ucuz veya ücretsiz kullanımı gibi haklar.

Gümrük Vezne Alındısı – Customs Receipt Gümrükte yapılan her türlü ödemeyi gösteren ve malzemenin ithalatında kullanılan belge.

Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

Rampa – Stage/Ramp Taşıma aracının kasası ile yükleme bölgesinin aynı yükseklik düzeyinde olmasını sağlayan ve böylece malzemenin boşaltma ve yükleme işlemlerini kolaylaştıran alan.

Damping – Dumping Bir malın pazar değerinin ve mâliyetinin altında satılması sonucu başka firmaların zarar görmesi.

Last Expiry First Out – LEFO Son kullanım tarihi en geç olan malın ilk çıkacağını öngören ilke (Böylece ürünün operasyonda kalma süresi daha uzun olmaktadır. Ancak depolama açısından son kullanım tarihinin geçirilmesi riski artmaktadır.)

Gümrük Tarife Kotaları – Tariff Rate Quotas Belirli bir tarife oranına kadar ithal ve ihraç edilebilecek miktarın tanımlandığı ve bu miktar dışındakilere daha farklı (yüksek) bir tarife oranının ve kuralların uygulandığı durum.

Yükleme Alanı – Loading Area Yüklerin konulduğu palet, platform vb. alan.

Hakemlik Müessesesi – Arbitration Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan hüküm.

Gizli Hasar – Concealed Damage Görünüşte zarar görmemiş gibi duran bir kap içindeki ürünlerin sonradan hasar görmüş olduğunun anlaşılması durumu.

Yarı Römork – Semi Trailer Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, tekerleklerin yanısıra bir destek araç yardımıyla park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı (Türkiye?de yanlış olarak römork yerine dorse sözcüğü kullanılmaktadır. Yaygın olarak yapılan bu yanlış kullanımın nedeni, bu sözcüğe esas teşkil eden DORSEY?in, ülkemize ithal edilen ilk yarı römorka ait marka olmasıdır.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.