0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yerel Alan Ağları – LAN (Local Area Network) Nedir? Ne demektir?

0

Yerel Alan Ağları – LAN (Local Area Network) Nedir? Ne Demektir?

Yerel Alan Ağları – LAN (Local Area Network) Nedir? Ne Demektir?, Aynı ortamda bulunan bilgi – işlem donanımlarının özel iletişim hatları ile birbirine bağlanarak oluşturdukları ağlar.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yerel Alan Ağları – LAN (Local Area Network) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Aynı ortamda bulunan bilgi – işlem donanımlarının özel iletişim hatları ile birbirine bağlanarak oluşturdukları ağlar.

Yerel Alan Ağları – LAN (Local Area Network) sözlük anlamı Aynı ortamda bulunan bilgi – işlem donanımlarının özel iletişim hatları ile birbirine bağlanarak oluşturdukları ağlar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ölçeklenebilirlik – Scalability Problemin boyutu büyüdükçe, çözümün etkinliğinin ne kadar olduğu ilkesi.

Raylı Koridor – Rail Guided Aisle Çok dar koridor çakalarının belli bir doğrultuda hareket etmesini sağlayan rayların bulunduğu koridor.

Vergi İadesi – Duty Drawback Bir ürün ithal edildiğinde ve yeniden ihraç edildiğinde, daha önceden ödenmiş verginin tümünün veya bir kısmının geri ödenmesi.

Günlük Ücret – Per Diem, By the Day Taşıma araçlarının günlük kullanım ücreti.

Darboğaz – Bottleneck Sürecin kapasitesini sınırlayan aşama (Darboğaz kapasite arttırıldığında, süreç kapasitesi de buna paralel olarak artarken, darboğaz olmayan bir kapasite arttığında, süreç kapasitesi artmayacaktır.)

Adres – Address Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

Deray – Derail Demiryolunda raydan çıkma durumu.

Bütünleşik Lojistik – Integrated Logistics İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin; toplam mâliyetin enazlanması, eşgüdümün arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi vb. amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesi; tedârik zincirini oluşturan tüm fonksiyonların tek bir süreç olarak yönetilmesi.

Doğrudan Yerleştirme – Direct Putaway Depoda gelen malzemelerin, doğrudan ilgili lokasyona yerleştirilmesi.

Hammadde – Raw Material Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) – Harmonized Tariff Schedule (HTS) Ürün ve kaynağın ülkesine bağlı olarak ithal edilen mallar için ne kadar vergi isteneceğinin listelendiği bir doküman.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.