0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yerleştirirken Toplama – Task Interleaving Nedir? Ne demektir?

0

Yerleştirirken Toplama – Task Interleaving Nedir? Ne Demektir?

Yerleştirirken Toplama – Task Interleaving Nedir? Ne Demektir?, Toplam taşıma süresini azaltmak amacıyla, yerleştirme ve toplama işlemlerinin ardışık ve aynı gidiş – geliş hareketi içinde yapılması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yerleştirirken Toplama – Task Interleaving nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Toplam taşıma süresini azaltmak amacıyla, yerleştirme ve toplama işlemlerinin ardışık ve aynı gidiş – geliş hareketi içinde yapılması.

Yerleştirirken Toplama – Task Interleaving sözlük anlamı Toplam taşıma süresini azaltmak amacıyla, yerleştirme ve toplama işlemlerinin ardışık ve aynı gidiş – geliş hareketi içinde yapılması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Etiketleme – Labelling Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan kodlama işlemi.

Gümrük Müşavirliği Karnesi – Customs Broker?s License Gümrük işlemlerini bir başkası adına yapma yetki belgesi.

Fiyat En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Varış İhbarı – Notice of Arrival Yükün teslîmat yerine geldiğinde alıcıya yük ile ilgili bilgilerin (ürün, miktar, ağırlık, hacim vb.) iletildiği belge.

Sandık – Crate Çivi, civata vb. bağlantı elemanları ile rijit hâle getirilmiş bir taşıma kabı.

Kapasite Planlama – Capacity Planning Lojistik ve tedârik zinciri gereksinimlerini doğru zaman ve yerde karşılamak üzere gerekli kaynakların temini.

Raf Sırası – Row Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.

Rezerve Stok – Allocated Stock Belli bir ürün için açılan iş veya sipâriş emri çerçevesinde gerekli miktarda ayırılmış stok.

Depolama – Storage Bir malın kullanılmak ya da sevkedilmek üzere belirlenen koşullara uygun olarak korunması işlemi.

Ceza – Penalty Uygunsuzluk durumunda, sözleşmede belirtilen usûller çerçevesinde ödenen miktar.

Yerleştirme – Putaway Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.