0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yerleştirme – Putaway Nedir? Ne demektir?

0

Yerleştirme – Putaway Nedir? Ne Demektir?

Yerleştirme – Putaway Nedir? Ne Demektir?, Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yerleştirme – Putaway nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

Yerleştirme – Putaway sözlük anlamı Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Birincil Kanal Üyeleri – Primary Channel Members Tedarik zincirini yönetmek için kaynaklarını ayırmaya ve riski üstlenmeye hazır olan şirketler.

Üçüncü Parti Lojistik – Third Party Logistics (3PL) Müşterilerinin lojistik faaliyetlerini (öncelikle taşıma ve depolama) üstlenen ve konusunda uzman olan lojistik şirketler (Birinci parti ifâdesi ile satıcı şirket, ikinci parti ifadesi ile alıcı şirket, üçüncü parti ifadesi ile ise satıcı ve alıcı şirketler arasındaki bâzı hizmetleri üstlenen şirket kastedilmektedir)

Reasürans – Reinsurance Sigorta şirketlerinin, teminat verdikleri risklerin, anlaşma yoluyla önceden belirlenmiş bir kısmını, prim karşılığında başka sigorta şirketlerine devretme işlemi (yeniden sigorta)

İzleme Temelli Ticaret – Scan Based Trading (SBT) Tedarikçilerin stok sahipliğini, perakendecilerin depolarında veya mağazalarında, ürünler satılıncaya dek sürdürdüğü, aralarında yoğun bilgi paylaşımının sözkonusu olduğu iş modeli.

Yeniden Sipariş Düzeyi – Reorder Point; Reorder Level Tedârik süresini dikkate alarak, yeniden sipâriş vermeyi gerektiren stok düzeyi. (Stoklar bu düzeye indiğinde sipâriş verilerek, stoksuz kalma durumuna düşme önlenmeye çalışılır)

Zonlama – Zone Logic Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Ayna Etkisi – Mirror Effecet Havayolu taşımacılığında yeni rotalar için ikili antlaşma imzalandığında oluşan etki (Yeni açılan rota üzerinde hizmet yok iken, sözkonusu iki ülkenin havayolu şirketleri aynı zamanda hizmet vermeye başlayacaktır).

Uzlaşma – Concurrence Taşıyıcı tarafından imzalanan ve ICC (International Chamber of Commerce) tarafından kayda alınan bir doküman (Taşıyıcının, belirlenmiş bir acenta tarafından yayınlanan fiyat listesindeki ücretlere tâbi olduğunu gösterir)

Çok Dar Koridor Çakası – Turret Truck Çok dar koridorlarda kullanılan, koridor içinde manevra yapma olanağı bulunmayan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç (forklift)

Kapalı Çevrimli MRP – Closed Loop MRP Malzeme İhtiyaç Planlamasının (MRP), üretim kapasitesi kısıtları altında gerçekleştirilmesi.

Tedarik Bir mal veya hizmetin kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesi, sağlanmasıdır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.