0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yozlaşma – Corruption Nedir? Ne demektir?

0

Yozlaşma – Corruption Nedir? Ne Demektir?

Yozlaşma – Corruption Nedir? Ne Demektir?, Yasal olmayan, standart prosedürlere uymayan ve etik olmayan davranış ve uygulamalar.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Yozlaşma – Corruption nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yasal olmayan, standart prosedürlere uymayan ve etik olmayan davranış ve uygulamalar.

Yozlaşma – Corruption sözlük anlamı Yasal olmayan, standart prosedürlere uymayan ve etik olmayan davranış ve uygulamalar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Boyutsal Ağırlık – Dimensional Weight Yükün ağırlık ile hacminin karşılaştırılarak, gerektiğinde (boyutlarına ve istifleme kayıplarına göre) dikkate alınan hacimsel ağırlık.

İhale Örnek Dosyası – Bid Award File Gelecekteki fiyat teklifleri için karşılaştırabilir bilgi sağlamak veya gizli anlaşmaların olup olmadığının saptamak üzere ihaleye giren firmalara yönelik olarak hazırlanan dosya veya numûne.

Ordino – Delivery Order Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.

Birim Maliyet – Unit Cost Bir parti ürün üretmenin ya da hizmet karşılığının toplam mâliyetinin, partideki toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen bir birim ürünün mâliyeti.

Kapasite Kısıtsız Tedarik Zinciri – Uncapacitated Supply Chain Tedarik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate almadan yapılan tedârik zinciri yönetimi faaliyetleri.

Gümrük Müşaviri – Customs Broker, Customs Clearing Agent, Customs House Broker (CHB) Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşlar.

Toplama Listesi Satırı – Pick Line Sipârişleri toplamada kolaylık sağlamak üzere, toplanacak ürünlerin belli ölçütlere göre sıralanmış listesi.

Yer Hizmetleri – Ground Handling Groundside Operations Havalanlarında uçakların uçuşa yönelik hizmetleri dışında kalan hizmetleri.

Dar Koridor Çakası – Reach Truck Dar koridorlarda kullanılan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç (forklift)

Mahrece İade – Return to Origin İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.

Talebe Göre Paketleme – Package on Demand Müşteri isteklerini dikkate alarak, ürünlerin paketlenmesine yönelik katma değerli hizmet.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.