Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility Nedir? Ne demektir?

0

Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility Nedir? Ne Demektir?

Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility Nedir? Ne Demektir?, Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.

Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility sözlük anlamı Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ağ Geçidi – Gateway Taşıyıcılar arasında yük bilgisinin değiştirilme noktası veya iki taşımacılık sistemi arasında bilginin serbestçe aktığı kanal.

Sipariş Bir hizmetin veya ürünün getirilmesini veya gönderilmesini, kısaca tedarik edilmesini isteme işlemidir.

Elle Toplama Sistemi – Manual Picking System Depolarda ürünlerin herhangi bir ekipman kullanılmaksızın, elle toplandığı sistem.

Organize Lojstik Bölge – Logistics Village, Freight Village Tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.

Organize Lojstik Bölge – Logistics Village, Freight Village Tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.

Gümrük Beyannamesi – Customs Declaration Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene – tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge.

Sefer Sözleşmesi – Trip Charter, Voyage Charter Yük taşıma ile ilgili olarak, salt sefer bazında geçerli olan sözleşme.

Ölçeklenebilirlik – Scalability Problemin boyutu büyüdükçe, çözümün etkinliğinin ne kadar olduğu ilkesi.

Dead Weight Tonnage (DWT) Bir geminin yük ve diğer ağırlıklar (yakıt, yağ, kumanya vb.) dahil, longton (1 longton = 1.016 kg) cinsinden taşıyabileceği en fazla ağırlık.

Paketleme – Packaging Ürünlerin; pazarlama, depolama, taşıma veya dağıtım amacıyla, uygun paketleme malzemeleri kullanılarak ve miktar, güvenlik vb. koşullar dikkate alınarak biraraya getirilmesi.

Kabotaj – Cabotage Bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.