Zonlama – Zone Logic Nedir? Ne demektir?

0

Zonlama – Zone Logic Nedir? Ne Demektir?

Zonlama – Zone Logic Nedir? Ne Demektir?, Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Zonlama – Zone Logic nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Zonlama – Zone Logic sözlük anlamı Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Bağımsız Talep – Independent Demand Talebin başka bir ürünün talebine bağımlı olmadığı, tümüyle dinamik koşullar altında gerçekleşen, talep hızının net olarak belirlenemediği, tahminlere dayalı talep yapısı (Örneğin müşteri sipârişleri, yedek parça)

Net Fiyat – Net Price Tüm indirimler yapıldıktan sonra, müşteriye sunulan nihaî fiyat.

Vagon Römork – Roadrailer Arka tarafında hem demir, hem lastik tekerleklere sahip olup, bunlar yer değiştirilerek hem demiryolu, hem de karayolunda kullanılabilen römork.

Avrasya Demiryolu Hattı – Eurasian Land Bridge; Eurasian Continental Bridge Doğu Asya?yı Avrupa?ya Rusya üzerinden bağlayan demiryolu hattı.

Antlaşma – Agreement Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

Etik Dışı Satış – Back – Door Selling Ürün ve hizmet satın almak isteyen kurumlara tedârikçilerin sunduğu ve bu kurumlar için avantaj yaratan ancak etik olmayan satış şekli.

Aktarma Merkezi – Transshipment Center, Hub Gelen yükün/kargoların indirildiği ve varış noktasına göre gidenlerin ise yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferi yapıldığı bölgesel işlem merkezleri. Bir taşımacılık ağındaki birleşim ve dağıtım noktası.

İstifleme – Stowing Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılması.

Aracı Kuruluş – İntermediary Lojistik sürecine destek olmak için, göndericiler ve alıcılar arasında geniş kapsamlı ve sürekli artan hizmetler sunan kuruluş.

İkmal – Replenishment Malzemenin depolama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları hâlindeki akışının (bulunabilirliğinin – tedâriğinin) sağlanması (Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi)

Fiyat En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.