Lojistik Nedir? Lojistik Ne Demektir? Yalın Lojistik Nedir?

0

Lojistik nedir? Lojistik Ne Demek

Lojistik nedir, lojistik ne demek ve Yalın Lojistik Nedir? Lojistik farklı alanlarda farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir. Bu yazımızda size lojistiğin tedarik zinciri yönetimindeki (TZY) tanımından bahsedeceğiz. Tedarik zinciri yönetimi ile ilgilenenlar aşağıdaki konuyu okuyabilirler.

Lojistik Yönetimi Konseyi lojistik nedir sorusunun cevabını şu şekilde tanımlamıştır “Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan TZ içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının, planlaması, uygulanması ve kontrol edilmesidir

Bir diğer lojistik tanımı ise Lojistik Mühendisler Birliği tarafından “ Lojistik, mamullerin (veya sistemin) ömrü boyunca, kullanımını sağlamak amacıyla, lojistik elemanlara gerekli ilginin gösterilmesi sonucu, herhangi bir anda gerekli müdahaleyi yaparak daha etkin kaynak harcaması yapılmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır.

Kısacası lojistik TZ içerisindeki iç ve dış taşımaların, depolamaların tamamının yönetilmesidir. İç taşımaları işletme içerisinde taşımalar, dış taşımalar ise işletme dışı taşımalar olarak tanımlayabiliriz.

Küreselleşen dünyada TZY kalemlerinin azaltılması sonucunda işletmeler çok büyük tasarruflar sağlamışlardır. TZY içerisindeki en büyük miktarı oluşturan unsurlardan birisi de lojistiktir. Eğer lojistik masrafları azaltılabilirse işletmeler rekabet açısından rakiplerinden çok avantajlı duruma geçeceklerdir. Bu anlayış içerisinde Yalın Lojistik kavramı ortaya atılmıştır.

Türk Dil Kurumuna (TDK’ya) Göre Lojistik: “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması”

Yalın Lojistik Nedir?

Yalın lojistik, lojistik alanındaki israfları azaltarak giderleri minumum düzeyede tutmak kaydı ile maksimum verimi alabilmek olarak tanımlayabiliriz.

Yalın lojistik başlığı altında farklı yöntemlerle bu durum sağlanmıştır. Bu yöntemler şunlardır;

  • Milk-Run Sistemleri
  • Cross Docking ( Çapraz Sevkiyatlama)
  • VMI
  • CPFR

Lojistik nedir kısaca, lojistik nedir ne iş yapar, lojistik maaşları, lojistik işi nedir, lojistik nedir makale, lojistik mesleği nedir lojistik ne demek ne iş yapar, lojistik tanımı, lojistik bölümü nedir, lojistik mesleği nedir, lojistik yönetimi nedir sorularına ayrıca sitemizde başlık açacağız.

askerlik terimi

askerlik bilgisinin, savaş sırasında ya da askeri bir yürüyüşte ordunun yiyecek içecek sağlama, sağlık ve haberleşme hizmetleri, yol koşulları vb. yönlerinden en etkili durumda bulundurulması amacını güden çalışmaları bir araya getiren bölümü
Lojistik; ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Vikipedi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

Lojistik eğitimi, yeni ve bütünsel Lojistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin (supply chain management) temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır. Lojistik eğitimi yaklaşık 12 yıldır Biymed Akademi tarafından yapılmaktadır. lojistik ve tedarik zinciri yönetimi eğitimi içeriği için linke tıklayabilirsiniz.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.