0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Bütçe Nedir? Nasıl Yapılır ve Neden Bütçe yapmaya gerek vardır.

Bu yazı dizimizde “Bütçe Nedir? Nasıl Yapılır ve Neden Bütçe yapmaya gerek vardır” sorularını cevap bulabilirsiniz..

İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski taşıması olmasıyla birlikte, bir büyük nedeni de işletme faaliyetlerinin planlama, denetleme ve kontrol aşamalarında daha belirgin ve daha rahat fikir yürütebilme isteğidir. Kabul edilir ki kısa dönemde daha tutarlı öngörülerde bulunma ihtimali ve yapılan hataları daha kolay giderme ihtimali oldukça yüksektir.

İşletmeler mali yıl başlamadan, ortalama 2-3 ay önce gelecek dönem için finansal planlar oluştururlar. Bu süreçte bir sonraki dönemde yapılması istenen işler ve varılması istenen sonuçlar için öngörülerde bulunulur.

Bu öngörüler en ufak harcamadan en büyük gidere, en küçük kazançtan en büyük gelire kadar işletme de gelecek dönemde varolması muhtemel tüm giriş ve çıkışları kapsar. Bu süreç içerisinde işletmedeki her birim yöneticisi kendi bütçesini hazırlar. Bunlar ;

  • Satış Bütçesi
  • Üretim Bütçesi
  • Direkt İlk Madde ve Malzeme Bütçesi
  • Direkt İşçilik Bütçesi
  • Satışların Maliyeti Bütçesi
  • Nakit Bütçesi

gibi bütçelerdir. Bu bütçelerin hazırlanmasından sonra Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu hazırlanır. Bütün bu tablolar genellikle 1 yıllık olur ve 3’ er aylık dönemlere bölünür. Bu 3’ er aylık dönemlerde aylık dönemlere bölünebilir.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Bu durum aynı zamanda işletme çalışanları için bir hedef oluşturur. Bu hedeflere ne kadar yaklaşıldığı ara dönemlerde yapılan kontrollerle ve yıl sonunda hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosunun dönem başında hazırlanan Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu ile uygunluğuna bakılarak anlaşılabilir.

Bütçe hazırlamak ile ilgili konularda tüm sorularınız cevapları bütçe eğitiminde bulabilirsiniz.

Comments are closed.