0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İŞLETME BÜTÇESİNİN ÖZELLİKLERİ

Bütçe hazırlarken işletme bütçelerinin özelliklerini de göz önüne almamız gerekiyor. Aşağıdaki işletme bütçelerinin özelliklerini bulabilirsiniz.

  • İşletme bütçesi basit bir öngörü olmayıp bir plandır, belirli bir zaman süresi içinde gelecekteki uğraşların önceden hazırlanmış planıdır.
  • Planlamada ve uygulamada gerçekleşen sonuçlar ile öngörülen sonuçların karşılaştırılıp ölçülmesinde kullanılan bir ölçü aracıdır. İşletmelerin, işletme bölümlerinin ve işletmedeki görevlilerin gerçek başarılarını ölçmek için bir standarttır.
  • İşletme bütçesi uygulandığı alanda işletmenin politikasını belirtir.
  • İşletme bütçesinin bir değere sahip olması için değişmez olması gerekirse de, değiştirilmez bir araç değildir. Periyodik olarak incelenir, gözden geçirilir ve değişen ekonomik hedeflere göre planlarda düzeltme yapılabilir.

Bütçe hazırlamak ile ilgili konularda tüm sorularınız cevaplarını bütçe eğitiminde bulabilirsiniz.

Comments are closed.