0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İyi Yönetici ve Bilanço Okuyabilme İlişkisi

0

İyi Yönetici ve Bilanço Okuyabilme İlişkisi

İyi işletmeleri yönetenler mutlaka iyi yöneticidir diyemeyiz. İyi yönetici ya da başarılı yönetici kavramını da bazı başlıklar halinde belirlemek mümkündür.

 • İyi yönetici başkalarının deneyimlerinden yaralanmalıdır.
 • Ekip çalışmasına inanmalıdır.
 • Kurumlaşmaya açık olmalı, bunu bir forma/formata bağlamalıdır.
 • Sürekli gelişime, değişime ve yenileşmeye açık olmalıdır.
 • Yönetici; yönetici yetiştirmelidir, işletmede her kişinin eğitilmiş ve yetiştirilmiş bir alternatifi olmalıdır.
 • Tüm çalışanlara eşit fırsat tanımalı, çalışanlara karşı adil olmalıdır.
 • Savurganlıktan kaçınmayı ilke haline getirmelidir.
 • Mali idarenin hakkını koruyacak bilgi ve inanç birikimine sahip olmalıdır.
 • Ketum olmalıdır.
 • Raporlama düzenini işletmelidir.
 • Kurum içi iletişim işlemeli, doğru bilgi kısa sürede ilgili noktalara ulaşmalıdır.
 • Eleştiriye açık olmalıdır.
 • Sürekli okuyan, araştıran, kendini yenileyen bir yapı da olmalıdır.
 • Mütevazi ve saygılı olmalıdır.
 • İşletmeyi temsil edebilecek görünüm, bilgi donanımı ve yeterlikte olmalıdır.
 • Sosyal aktivitelere ilgi duymalı, zaman ayırmalı, iş hayatı dışında da bir yaşamı olduğunu bilmelidir.
 • İnsanları çalıştırma sanatı olmalıdır.
 • İç denetim sistemi kurmalı zaman zaman bağımsız denetim hizmeti satın almalıdır.
 • Yönetici, bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri izlemeli işletme kapasitesinin gerektirdiği uygulamalara geçmelidir.
 • Yönetici; kendisini değil, işi ve işletmeyi önemsemelidir.
 • Yönetici; planlama, bütçeleme ve raporlama gibi günümüzün işletme tekniklerini kullanmalıdır.
 • İyi yönetici, elbette bilançoyu okuyabilmelidir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.