BTS nedir?

0

BTS nedir?

BTS (Base Transceiver System) antenler, sinyal işleyiciler ve kuvvetlendiricilerden oluşmaktadır.

BTS bir hücre oluşturacağı gibi yönlü antenler kullanılarak birkaç hücrede oluşturabilir. Bir baz istasyonu, her biri 200 kHz’lik RF kanalı temsil eden 1-16 alıcı-vericiye sahiptir. Kanal kodlama/kod çözme (hata kontrolü), kanal kalitesinin ölçülmesi şifreleme ve şifre çözme burada yapılır.

BSC, radyo dalgaları ile ilgili tüm fonksiyonlara kumanda eder. MS (mobile station) handover, radyo kanalı tahsis etme ve hücre data bilgilerini toplama görevleri vardır. BSC’ler bağlı bulundukları MSC’ler tarafından kontrol edilirler.

BTS, radyo arabirimini kontrol eder. BTS ekipmanları, transceiver-receiver (alıcı-verici ünite) ve antenden oluşmaktadır ve herbir hücreye servis vermektedir. BTS’ler BSCler tarafından kontrol edilirler. Baz istasyonu havadan alinan telsiz sinyallerini direkt yere indirip santrala iletir.

Maximum 20-30 kilometre yarıçaplı bir etki alanına sahip olan baz istasyonları ve her hücrede farklı frekansta çalışır. Bu nedenle bir hücre diğeri ile örtüşmez. Aksi takdirde komşu hücrelerden bu hücreye sarkma olur yani bir VLR etki alanı ile diğeri karışabilir.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.