Cmv nedir?

0

Cmv nedir?

Cmv kısaltmasının açılımı “Cytomegaloviru” şeklindedir.

Cmv, herpesvirus ailesinin bir üyesidir. Kısıtlı konak yapısı, tipik intranükleer ve intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri ve uzun hayat siklusu ile karakterizedir. 230 kb’lık genom yapısıyla bilinen en büyük insan herpes virüsüdür. Çift iplikli lineer DNA genomu içerir. DNA’nın çevresinde ikoza hedral simetride bir kapsid yer alır. Kapsid dışında tegüment veya matriks olarak adlandırılan bir tabaka ve en dışta hepsini çevreleyen bir zarf bulunur. Virüsün izolasyonu ilk kez Smith tarafından 1956 yılında farede, 1965 yılında ise insan tükrük bezinde Smith, Weller ve Rowe’un liderlik ettiği üç bağımsız grup tarafından gösterilmiştir. Cmv adı Weller tarafından infekte hücrelerde yaptığı değişiklikten ötürü kullanılmıştır. Daha sonra Virüs Toksonomi Komitesi tarafından HHV-5 olarak adlandırılmıştır

Cmv, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji bölümü alanına girmektedir.

Cmv ismi nereden gelmektedir?

Cmv virusü ismini enfekte hücrelerin büyümesinden dolayı cyto=hücre ve mega=büyük kelimelerinden almaktadır

Cmv hangi yollarla bulaşır?

1. Tükürük,

2. İdrar,

3. Cinsel temas,

4. Plasental transfer,

5. Anne sütü,

6. Kantransfüzyonu ve solid organ transplantsyonu,

7. Kemik iliği nakliyle bulaşabilmektedir.

Kimler tehlike altındadır?

İnsan cytomegalovirus enfeksiyonları, bütün dünyada yaygındır ve gelişmekte olan ülkelerde çocukları, gelişmiş ülkelerde erişkinleri enfekte etmektedir.

Cmvden şüphelenilen durumlar

Bir genç erişkin, gebe kadın veya bağışıklık sistemi yetersiz bir hastada soğuk algınlığı veya mononükleozu andıran belirtiler, şişmiş lenf düğümleri ve ateş mevcut olduğunda Influenza (grip), mononükleoz (monotest) ve EBV (Epstein Barr virüsü) testleriyle birlikte Cmv testleri de istenebilir. Doktorunuz aktif birincil Cmv enfeksiyonu veya Cmv nin yeniden etkinleştiğini saptadığında da bu testler uygulanabilir.

Bağışıklık sisteminiz yetersiz olduğunda, akciğerleriniz, gözleriniz, karaciğer, dalak veya mide-bağırsak sisteminiz iltihaplandığında, doktorunuz aktif Cmv enfeksiyonu kapabildiğinizden kuşkulandığında Cmv testleri isteyebilir. Antiviral tedavinin etkinliğini takip için bir veya birden fazla sayıda CMV testi istenebilir.

Sarılık, anemi, dalak ve/veya karaciğer büyümesi, küçük bir kafası, işitme ve görme sorunları, zatürre, nöbetleri ve/veya zeka gelişme geriliği belirtileri olan bebekte Cmv testi yapılabilir.

Organ veya kemik iliği nakli adayı iseniz eskiden Cmvye maruz kalıp kalmadığınızı belirlemek için tarama testi olarak CMV IgG ve IgM antikor testi istenebilir

Cmv tanısı

Cmvnin tanı güvenilirliği tekrarlayan ve latent kalabilen bir enfeksiyon etkeni olmasından dolayı azdır. Bu nedenle virusun varlığını araştıran testlerin pozitif olması her zaman aktif hastalığı göstermemektedir.

Cmv akut infeksiyonunu takiben viral ekskresyon olur, ancak süresi ve miktarı çok değişkendir. İnfeksiyonu geçirmemiş kişiler de intermittan olarak virüsü atabilirler. Bu nedenle virüs ekskresyonunun gösterilmesi,erişkinlerde akut infeksiyonun gösterilmesinde kullanılmaz. En güvenilir yöntem iki hafta ara ilealınan örneklerde serokonversiyonun ya da dört kattitre artışının gösterilmesidir. Tek örnekte IgM cinsi antikorun saptanışı da tanı koydurucudur.

Cmv tanısında kullanılan yöntemler

1. Direkt inceleme: Histopatoloji, Antijenemi, Moleküler yöntemler

2. Virüsün izolasyonu: Hücre kültürü, Hızlı hücre kültürleri (Shell vial yöntemi)

3. Seroloji: EIA, IFA,Avidite

Gebelikte cmv

Cmv infeksiyonu bulunanannelerin infekte bebeklerinde, işitme ve gelişme başta olmak üzere çeşitli problemler ortaya çıkmaktave tekrarlayan Cmv infeksiyonları, sorunun öneminidaha da arttırmaktadır. Dolayısıyla bir toplumdagebelik öncesi ve gebelik sırasında Cmv infeksiyonları,bebekler için önemli bir sağlık sorunu meydanagetirmektedir. Gebelerde TORCH etkenlerine karşıantikorların saptanması, konjenital risk oranının belirlenmesinde, büyük önem taşımaktadır.

Cmv tedavisi

Gansiklovir, foskarnet ve sidofovir gibi antiviralajanlar, viral DNA polimerazı inhibe edip, viral replikasyonu durdurarak Cmv hastalıklarının tedavisinde etkili olmaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.