deb ne demek?

0

deb ne demek?

İngilizce bir kelime olan “deb” [deb (debt) ]Türkçede;

İsim olarak kullanıldığında; “sosyeteye ilk kez takdim edilen genç kız” anlamına gelmektedir.

deb kelimesi ile bağlı ifadeler

debacle: i. felaket, yıkım, bozgun; fiyasko; kaçışma; buzulun erimesiyle ani su baskını

debar: f. mahrum etmek, yoksun bırakmak, menetmek, yasaklamak; engel olmak

debar from: f. mahrum etmek, yoksun bırakmak

debar from inheriting: f. mirastan mahrum etmek

debark: f. karaya çıkarmak, karaya çıkmak, karaya ayak basmak

debarkation: i. karaya çıkma, karaya çıkarma

debarment: engel olma

debase: f. itibarını küçültmek, küçük düşürmek, alçaltmak; değerini düşürmek, bozmak; sahtesini yapmak

debased: s. alçalmış, küçük düşmüş, değeri düşürülmüş, alçaltıcı, bayağı, küçük düşürücü

debasement: alçaltma

debasing: [debase]f. itibarını küçültmek, küçük düşürmek, alçaltmak; değerini düşürmek, bozmak; sahtesini yapmak

debatable: s. tartışılabilir, soruşturulabilir; kuşkulu, şüpheli

debatable time: tartisilabilir zaman

debate: f. çekişmek, tartışmak, danışmak; düşünüp taşınmak; dikkate almak i. tartışma, çekişme, görüşme, müzakere

debate on request: i. gündem dışı görüşme

debate with oneself: f. düşünüp taşınmak, tartmak

debater: i. tartışmacı; konuşmacı

debating society: tartışmalar düzenleyen dernek

debauch: f. ayartmak; baştan çıkarmak; bozmak; kötü yola düşürmek; geçersiz kılmak i. sefahat, zevk ve eğlenceye düşkünlük, ahlaksızlık, ayyaşlık

debauched: s. zevk ve eğlence düşkünü, ahlaksız

Bu konuda daha fazla bilgi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.